Cyfryngau TantrwmDigital

Cynhyrchu fideo arobryn a ffrydio byw

Creu fideos cyfathrebu rhagorol a chwaethus, fideos gwe, ffilmiau cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu mewnol ac allanol, teledu a digwyddiadau sy’n cael eu ffrydio’n fyw ledled y DU.

 

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau’r Llywodraeth, nid er elw ac addysgol yn ogystal â brandiau fawr i gynhyrchu cynhyrchiadau ac animeiddiadau o fideo byw actif, creadigol, llawn gwybodaeth ac ansawdd uchel.

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yn dod â gallu technegol ynghyd â chariad ar gyfer adrodd straeon i anadlu bywyd ac angerdd yn eich cynhyrchiad fideo.

Tîm ymddiriededig Cyflenwi arbenigol

Gallu profedig i ddarparu cynyrchiadau nwyddau byw fideo a safon uchel

Byddwn yn gweithio gyda chi i gytuno ar weledigaeth a rennir ar gyfer eich ffilm a chynllun cadarn i gyflwyno eich prosiect ar amser ac ar y gyllideb. Mae hyn yn ein helpu i wneud eich fideo mor ddeniadol, difyr ac effeithiol â phosib.

Rydym wedi ein lleoli yng Nghymru ac yn arbenigo mewn cynhyrchu fideo dwyieithog Cymraeg a Saesneg. Gallwn weithio mewn ieithoedd eraill hefyd i greu fideo sy’n siarad â’ch cynulleidfa yn eu hiaith.

Mae dweud eich hanesion yn dechrau gyda ni yn gwrando, yn deall ac yn ymgysylltu â’ch sefydliad, cynnyrch neu wasanaeth.

Gyda dros 18 mlynedd ‘yn gwneud yr hyn a wnawn’, rydym yn ymwybodol iawn o’r angen i weithio o fewn canllawiau eich brand a pha mor bwysig yw ymgorffori ethos eich sefydliad. Gwnawn hyn trwy eich cynnwys yn y broses greadigol a chyfathrebu’n glir â chi trwy gydol y prosiect.

Tantrwm-Digital-Media-Video-Production-Company-Caerdydd-Llundain-Cymru-Home-Page-Square-Image-Black-Eyed-Peas

Rydych chi'n gwybod bod angen ffilm arnoch i gyfleu'ch neges.

Rydych chi'n ymweld â'n gwefan oherwydd:

Rydych wedi gweithio gyda ni o’r blaen ac yn chwilio am ein manylion cyswllt.

Mae rhywun wedi ein hargymell ac rydych chi’n ‘edrych ar ein cyfer ni’.

Rydym wedi cyflwyno tendr ac rydych yn perfformio diwydrwydd dyladwy.

Rydych chi wedi dod o hyd i ni drwy Google wrth chwilio am fusnes addas i’ch helpu chi.

Rydych chi’n gystadleuydd ac yn gweld yr hyn a wnawn 😉 – Gadewch i ni gydweithio!

Fel rydych chi yma, edrychwch o gwmpas, ond yn well o hyd, ffoniwch ni a sgwrsio neu anfonwch e-bost atom. Gallwn eich cyfeirio at y wybodaeth yr ydych yn ei geisio, gan gynnwys prisiau cyfredol, ffilmiau cudd ac enghreifftiau o waith sy’n gweddu i’ch anghenion.