Cylchgrawn Trydydd Sector

Mae Llyfryn Trydydd Sector Tantrwm yn gylchgrawn, a gyhoeddir gan Tantrwm, ar gyfer sefydliadau trydydd sector.

Mae’r cylchgrawn yn cynnwys awgrymiadau ac enghreifftiau bywyd go iawn o’r ffordd y mae fideo yn cael ei ddefnyddio yn y trydydd sector Os ydych chi’n defnyddio fideo yn eich prosiect ac yn dymuno cael erthygl dan sylw yn y rhifyn nesaf, cysylltwch ag Andrew Chainey.

Mae gan Cyfryngau Digidol Tantrwm 20 mlynedd a mwy o brofiad yn helpu sefydliadau yn y Trydydd Sector ar draws y DU. O Elusennau Rhyngwladol i’r rhai bach lleol. Mae ein gwasanaethau’n canolbwyntio ar gyfathrebu ac ymgysylltu fideo ond hefyd yn ymledu i ddylunio graffeg, hysbysebion y telir amdanynt, marchnata cyfryngau cymdeithasol, argraffu fformat mawr, Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau Byw.

Os hoffech fwy o wybodaeth yna cysylltwch.

Andrew Chainey

Golygydd

Scroll to Top
Skip to content