CHTV – Teledu Cartrefi Cymunedol

Teledu Tai Cymunedol yw gylchgrawn, a gyhoeddwyd gan Tantrwm, ar gyfer y sector cyhoeddus tai sefydliadau.

Mae’r cylchgrawn yn cynnwys awgrymiadau ac enghreifftiau o ffyrdd y mae fideo yn cael ei ddefnyddio yn y farchnad dai sector cyhoeddus. Roedd yr argraffiad cyntaf yn cyhoeddi mewn pryd ar gyfer cynhadledd flynyddol Cartrefi Cymunedol Cymru a’i anfon i bron i 300 o gynrychiolwyr, ymwelwyr a stondinwyr.

Os ydych chi’n defnyddio fideo yn eich prosiect tai cymunedol ac yn dymuno cael erthygl yn y rhifyn nesaf yna cysylltwch â Andrew Chainey .

Y nod yw cyhoeddi bob dwy flynedd. Fodd bynnag, os bydd gennym ymateb da yna bydd yna rifynnau ychwanegol. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn cynnwys erthyglau ar ddefnyddiau arloesol o fideo, boed animeiddio 3d, VR, newyddiaduraeth dinasyddion neu rywbeth newydd. Os oes gennych stori wych, yna peidiwch â’i gadw i chi eich hun, a’i rannu â gweithwyr proffesiynol yn eich maes.

Nid yw’r cylchgrawn wedi’i gyfyngu i Gymru ac fe’i hanfonir at weithwyr proffesiynol allweddol yn y sector tai ledled y DU (ac ychydig i’r Dwyrain Canol)

Os oes gennych gynnyrch neu wasanaeth arbenigol sy’n canmol fideo ac os hoffech gael darn hysbysebu, cysylltwch â ni. Bydd 6 taenlen dwbl ar gael yn y rhifyn nesaf sydd ar gael ar sail y cyntaf i’r felin, am £400 y lledaeniad dwbl. Bydd 2000 o gopïau wedi’u hargraffu a’u dosbarthu.

Os ydych wedi mwynhau’r cylchgrawn, rhowch wybod i ni. Os oes gennych unrhyw syniadau ar gyfer erthyglau yn y dyfodol, Cysylltwch â ni.


Andrew Chainey

Golygydd

Cliciwch ar y llun i agor y cylchgrawn.