Polisïau Tantrwm

Rheoleiddio | ISO 9000 | Buddsoddwyr mewn Pobl

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yn cydnabod pwysigrwydd ein hymrwymiadau i gleientiaid a staff. Rydym yn sicrhau arferion gwaith gorau a safonau cyflogaeth i wella sut mae ein busnes yn gweithredu ac yn gweithredu gyda’n cleientiaid a’n cyflenwyr.

Adolygir ein canllawiau gwaith yn rheolaidd a’u diweddaru i sicrhau ein bod yn cyflawni’r safonau gwaith uchaf posibl, i’r amgylchedd a’n cyfrifoldebau cymdeithasol ehangach.

Mae’r canlynol yn rhestr o’n polisïau:

Tantrwm-Digital-Media-Vox-Pop-Video-Production-Company-Cardiff-London-Wales-Multi-Camera-2