Amrywiwch y tasgau hynny!

Mae rhai swyddi yn hwyl. Mae rhai yn ddiflas. Mae angen i bob un ohonom gael ei wneud. Ond mae’n bwysig amrywio’r tasgau hynny.

Camgymeriad cyffredin y mae pobl yn ei wneud yw gwneud yr holl dasgau diddorol a gadael yr holl bethau diflas tan y diwedd. Y broblem yw bod y pethau diflas yn dod i ben yn fuan ac yn dechrau teimlo fel cenhadaeth mamoth. Ac nid oes neb yn hoffi gwneud swydd anferth ac anhygoel ar ddiwedd y dydd.

Drwy wneud y swyddi nad ydych yn hoffi yn rheolaidd ac nid ydynt yn eu gadael i fyny, rydych chi’n fwy tebygol o gadw ar ben pethau. Byddwch yn teimlo ymdeimlad o gyflawniad a mwynhad. Byddwch chi’n fwy cynhyrchiol trwy weddill eich swydd.

Mae digon o feddalwedd gosod gwaith a thasg o gwmpas i helpu. Ond gallwch ddechrau ar unwaith gyda rhai nodiadau postio . Ysgrifennwch dasg fesul post. Ewch â nhw i fyny a’u rhoi i gyd mewn bowlen neu flwch.

Yna gofynnwch i rywun arall dynnu tasg allan. Ni waeth beth ydyw’n mynd ymlaen ac yn ei wneud. Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, tynnwch allan un arall – ac yn y blaen!

Os hoffech ragor o gyngor ar redeg busnes bach , cysylltwch â ni.

Scroll to Top
Skip to content