Bod yn Weledwy

Ydych chi o flaen y gynulleidfa gywir?

Mae busnesau wedi addasu i ffyrdd newydd o wneud pethau dros yr 16 wythnos ddiwethaf, a heb ots, rydych chi wedi bod yn meddwl sut y gall eich busnes ddisgleirio a sefyll allan ar yr adeg hon?

Fideo, gwefannau, cynnwys – mae anfon eich neges allan yn hollbwysig, nid yn unig eich goroesiad, ond i’r ffordd y bydd eich busnes yn ehangu ac yn tyfu dros y flynyddoedd nesaf ac i’r dyfodol. Mae mwy o bobl ar-lein nag erioed, sydd yn chwilio am yr hyn rydych chi’n ei wneud, reit nawr! Allwn nhw ddod o hyd i chi? Pan ddônt o hyd i chi, a ydych chi’n sefyll allan? Pa mor ddeniadol yw’ch cynnwys, neu ydyn nhw’n clicio i ffwrdd o’ch wefan mewn 6 eiliad? Sut ydych chi’n dweud eich stori a chyfleu’ch neges? Ydych chi’n cymryd eu sylw?

Dyma lle gallwn ni eich helpu chi. Rydym wedi gweld ychydig o bethau yn ein 20 mlynedd o fusnes yma yn Tantrwm. Gall ein holl wallt llwyd, crychau ac offer dechnegol ddweud ychydig o straeon wrthych. Mae 20 mlynedd yn amser hir i fod yn y sector hwn. Nid yw pethau a oedd yn bodoli 10 mlynedd yn ôl yn bodoli heddiw – ydych chi’n cofio camerâu fflip? Rydym wedi gweld mwy o bethau’n mynd a dod nag yr ydym wedi cael seidr oer yn ystod yr 16 wythnos ddiwethaf!

Dyma’r amser gorau i gael trefn ar eich presenoldeb ar-lein ac all-lein.

Gawn fod yn weledwy!

Mae angen i chi unioni’ch busnes o flaen eich cwsmeriaid a’ch darpar gleientiaid. Mae trefi wedi gweld nifer yr ymwelwyr yn cwympo oddi ar glogwyn, tra bod Amazon wedi cynyddu gwerthiant i $33m yr awr! Nid yw pobl bellach yn ymweld â’u lleoedd arferol ac yn gweld hysbysebu traddodiadol. Er mwyn eich helpu chi, rydyn ni wedi prynu sgrin LED ENFAWR o 15m2. Defnyddiwch hi i ddarlledu’ch neges, gellir ei sefydlu mewn unrhyw leoliad addas fel maes parcio. Gellir ei ddefnyddio hefyd i ddod â chymunedau ynghyd ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol pell fel cyngherddau, sinema awyr agored neu hyd yn oed bingo.

Gwefannau ac E-Ddysgu

Mae’r ffordd y mae pobl yn dysgu yn newid. Mae datblygu platfform e-ddysgu yn hanfodol ar gyfer unrhyw fusnes addysgol, hyfforddi neu ddysgu. Mae pobl yn gyrru’r galw i gael mynediad ar eu telerau adref, gwaith, yr ardd! A oes angen diweddaru eich gwefan? Oes gennych chi wefan hyd yn oed? Rydym yn barod i helpu ddatblygu yr hyn sydd ei angen arnoch i’ch cadw ar y blaen i’ch cystadleuaeth o ddatblygu gwefan i lwyfannau e-ddysgu gan ddefnyddio deunyddiau hyfforddi. Nawr yw’r amser perffaith i ddod ar ben hyn, a gall Tantrwm helpu. Rydym hefyd yn darparu atebion dysgu ar-lein, er mwyn i’ch gweithlu gadw dysgu yn ystod y broses gloi a gadael eich busnes yn gryfach yn dod allan ohono.

 

Creu Deunyddiau

Oes angen i chi recordio neu ffilmio cyfweliadau?Gwneud penodau podlediad? Creu demos neu recordiofideos cynnyrch?
Edrychwch ar ein stiwdio creu cynnwys ynysu gwrth-sain. Mae’n gwbl gludadwy a gellir ei adleoli’n rhwydd unrhyw le yng Nghymru a’r DU. Rydyn ni’n dod â’r offer atoch chi i’w greu ar ei ben ei hun tra bod y cyfarwyddwr yn cyfarwyddo o le cwbl ar wahân. Mae goleuadau, camerâu a sain yn cael eu rheoli o bell ac mae’r uned wedi’i diheintio’n llawn ar ôl pob defnydd.

Mae Tantrwmyn fedrus wrth greu atebion sy’n helpu i frwydro yn erbyn yr heriau y mae sefydliadau yn eu hwynebu. Os hoffech ddarganfod mwy am sut y gallwn helpu, cysylltwch â Chris neu Andrew ar 01685 876700 neu ewch i www.tantrwm.co.uk.

Scroll to Top
Skip to content