Busnes bach yn cynyddu ei ‘gêm’ … ac yn ffynnu

Rydym yn gefnogwyr mawr i fusnesau lleol ac yn credu y gallant wneud brandio yn ogystal â’r bechgyn mawr. Felly mae’n wych gweld busnes bach yn Aberdâr yn gwneud hynny. A’r busnes hwnnw yw Peppers.

Nid yw hyn yn achos ohonom ni’n chwythu ein trwmped ein hunain chwaith, gan nad oeddem yn gweithio ar hyn ond credwn eu bod wedi gwneud gwaith mor dda y dylai pawb wybod amdanynt.

Mae pawb yn Aberdâr ac o gwmpas yn gwybod Peppers yw’r fan fach lyfli honno i fwydo, ymlacio ac yfed goffi. Wel, penderfynodd y dynion hyn fuddsoddi a chreu brand iddyn nhw eu hunain. Maen nhw bob amser wedi gwneud cwpan o goffi da, ond erbyn hyn maen nhw nhw’n brand coffi eu hunain. Coffi Bradleys.

Mae penderfyniad Jim a Elaine (y perchnogion) a’u Mae penderfyniad Jim a Elaine (y perchnogion) a’ullwyddiant mewn amser byr iawn , a’u symud nhw o gaffi / bwyty bach neis i mewn i gadwyn goffi, gan fod ganddyn nhw dri safle yn ardal Aberdâr yn unig, sy’n gwneud yn eithriadol o dda ac yn tyfu’n barhaus.

Pam brandio busnes bach?

Mae brandio yn gwneud cymdeithas rhyngoch chi a’ch cynnyrch neu wasanaeth. Am Bradley’s, edrych a theimlad cyson o’u caffis yn golygu bod cwsmeriaid presennol o un caffi yn fwy tebygol o ddefnyddio’r eraill. Mae’n golygu bod yn lle cael tri chaffi sengl sy’n gorfod sefyll allan i gyd, mae ganddynt un brand unigol lle mae ansawdd pob caffi yn gwella enw da i phob un arall.

Bradley’s a Branding

Felly, gyda hyn mewn golwg, beth mae Jim ac Elaine wedi’i wneud ym mhob lleoliad yw defnyddio’r canllawiau hyn i fod yn gyson wrth bortreadu cynnyrch o ansawdd da. Gan ddefnyddio cryfder y logo, cynlluniau lliw a gwasanaeth da, mae’n creu’r cysylltiad hwn gyda’r coffi a’r amgylcheddau ymlaciol i’w fwynhau ynddo.

Mae brandio yn ffordd o amlygu’n glir beth sy’n gwneud eich cynnyrch neu wasanaeth yn wahanol i, ac yn fwy dymunol nag unrhyw un arall. Mae Bradley’s yn codi eu cynnyrch a’u gwasanaeth rhag bod yn siop goffi arall, i ddod yn rhywbeth sydd â chymeriad ac addewid unigryw. Mae’r profiad cyfan yn creu cysylltiad emosiynol gyda’r cynnyrch a’r brandio felly mae defnyddwyr sy’n dewis Coffi Bradley’s a’i wasanaethu ar farn emosiynol a phragmatig.

Gallwch weld sut mae’r caffi / bwyty bach yn Aberdâr bellach wedi datblygu ei hun mewn cadwyn o siopau coffi sy’n tyfu’n gyflym ac ni fyddwn yn synnu gweld popeth cadwyn yng Nghaerdydd neu ymhellach i ffwrdd yn y dyfodol agos.

Os oes gennych fusnes bach neu nad ydych chi’n fasnachwr unigol, peidiwch â’ch atal rhag tyfu, newid eich ymagwedd a’ch meddylfryd a chysylltu â ni i weld sut y gallwn ni helpu. Am ragor o wybodaeth ac awgrymiadau ar frandio a marchnata, edrychwch ar yr erthyglau hyn a ddarganfyddais.

Rwy’n fusnes bach – pam mae angen brand arnaf?

Os ydych chi’n gwmni bach neu’n fasnachwr unig, fe allech chi gael eich maddau am feddwl nad yw brandio ar eich cyfer chi. “Mae enwau mawr yn gwario arian ar frandio, mae cwmnďau bach yn unig yn mynd ymlaen gyda’r swydd” yn atal cyffredin. Ond gall unrhyw fusnes o unrhyw faint gael brand gwych gyda rhywfaint o amser ac ymdrech. Mae’n eich gwneud yn edrych yn broffesiynol ac yn helpu i gael gwaith trwy’r drws.

Pe byddai’n well gennych siarad â rhywun yn bersonol cysylltwch â ni gyda ni i drefnu cyfarfod, i weld sut y gallwn ni helpu i adeiladu ar eich busnes ac ehangu eich estyn.

Scroll to Top
Skip to content