Cymerwch negeseuon fel boss

Pan fyddwch chi’n cymryd neges dros y ffôn, peidiwch cymryd enw a rhif yn unig. Darganfyddwch beth yw’r alwad amdano. Pam ?

A) Efallai y byddwch yn gallu delio ag ef yno ac yna, sy’n wasanaeth llawer gwell na gwneud i’r cwsmer aros am alwad yn ôl.

B) Hyd yn oed os na allwch chi ddelio a fe eich hun, bydd yn cyflymu pethau ar gyfer y person sy’n diweddu lan yn delio ag ef.

Syml.

Ac er ein bod yn sôn am negeseuon. Mae Tantrwm yn arbenigo mewn deall eich sefydliad a’ch cynulleidfa darged. Rydym yn cymryd eich cyfathrebiadau ac yn creu cynnwys fideo cryf a meddylgar iawn ar gyfer ei ddefnyddio ar bob llwyfan.

Os hoffech wybod mwy am rhedeg busnes bach, cysylltwch â ni.

Scroll to Top
Skip to content