Datblygiad Staff mewn cymdeithas dai

Ym mis Mai, roeddem yn ddigon ffodus i weithio gyda Prith Biant ysbrydoledig o Y Cwmni Meddwl Creadigol nid unwaith ond ddwywaith.

Yn gyntaf, gwnaethom gyfres o ffilmiau a ddatblygwyd gan Prith ar gyfer y gymdeithas dai Gwalia. Bydd y rhain yn cael eu defnyddio fel rhan o gwrs i helpu tenantiaid sydd am ddechrau menter .

Roeddem wrth ein bodd yn cymryd rhan, nid dim ond oherwydd ein bod yn dod i weithio gyda Prith, ond hefyd oherwydd ein bod yn teimlo bod hwn yn brosiect gwerth chweil. Mae Tantrwm wedi’u lleoli yng Nghymoedd De Cymru ac maent wedi gweithio yma ers 15 mlynedd. Rydym wedi gweld pa mor bwysig yw busnesau bach i’r gymuned leol a’r effaith sy’n newid bywyd y gall uchelgais gyraeddadwy ei chael ar fywydau pobl ifanc.

Rhoddodd hefyd gyfle i ni dorri mewn ein sgrîn gwyn symudol newydd sbon. Mae’r darn bach o offer hwn yn ein galluogi i wneud darnau o ansawdd da i gamera mewn unrhyw leoliad gan ei bod yn ffurf-gwyrdd glân. Gyda ffilmiau Gwalia, fe wnaethom ychwanegu graffeg symudol, gan ddefnyddio After Effects i ehangu’r gofod gwyn o amgylch y siaradwr yn ddigidol i greu ffilmiau bach gwych gyda negeseuon cryf.
Roedd ein hail brosiect gyda’r Cwmni Meddwl Creadigol hefyd ar gyfer Cymdeithas Dai, CCHA. Roeddent yn rhedeg cwrs ar wasanaeth cwsmeriaid ac roedd y rheolwyr eisiau deunyddiau hyfforddi fideo pwrpasol. Roeddent eisoes wedi ysgrifennu sgriptiau ac roeddent am wneud yr actio eu hunain. Ac i brig y cyfan i gyd, dim ond 1/2 y dydd a oedd gyda ni i ffilmio.

Mewn gamp o amserlennu a dyfeisgarwch, daethom ati i sefydlu cynllun. Gwyddom mai’r her fwyaf o ran amser yw cael yr actorion i cofio eu llinellau. Ar ôl meddwl yn dda, fe wnaethom ddod o hyd i atebi i’w defnyddio pe baem yn rhedeg dros amserlen.

Fe wnaethon ni ddefnyddio ein iPad, ar y cyd â braich hud a rhai o’n stondinau goleuadau a chyfarpar gafael eraill i glymu ciw automatig nad oedd yn ofynnol i’r actor edrych yn uniongyrchol ar y camera. Daeth yn ddefnyddiol iawn a’n helpu ni i saethu popeth ar amser. Felly mae’n mynd i ddangos. Lle mae ewyllys, mae ffordd.

Os oes gennych unrhyw brosiectau a allai elwa o fideo, rhowch alwad i ni neu llenwch y ffurflen yn y bar ochr. Mae cyngor am ddim. Bob amser.

Scroll to Top
Skip to content