Delwedd brand – dewis ffontiau

Nid oes rhaid i ddewis ffontiau fod yn gymhleth!

Y cam cyntaf tuag at greu eich brand yw un syml – dewisiwch eich ffont yn gyntaf a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n eu gadw am eich holl gyfathrebiadau corfforaethol, a sticiwch iddi

Y peth allweddol yw dewis teulu ffont sy’n lân, yn syml ac yn ddarllenadwy. Hefyd, gwnewch yn siŵr fod gan eich ffont ddigon o arddulliau, gan gynnwys tywyll, golau, lled-feidd, italig ac yn y blaen. Mae dewis ffontiau nad ydynt yn apelio at y llygad yn ei gwneud hi’n llawer anoddach i’w ddarllen ac yn gallu colli diddordeb cleientiaid posibl yn hawdd!

Ar gyfer darnau hir o ysgrifennu, dewiswch destun corff sy’n glir ac yn hawdd ei ddarllen, a lle bo’n briodol, defnyddiwch fersiynau lledr neu feiddgar o’r un ffont i dynnu sylw at rai geiriau trwy’r testun hwnnw.

Yma yn Tantrwm, rydym i gyd am creadigrwydd, felly os ydych chi Hoffwn i ni helpu eich cychwyn ar eich ffordd gyda’ch delwedd brand, cysylltwch â ni i drefnu cyfarfod – byddwn ni’n darparu coffi a bisgedi rhagorol!

Tantrwm-Digital-Media-Fonts-02
Scroll to Top

Let's talk

Skip to content