Digwyddiadau Ffrydio Byw A’r Cwestiynau Pwysig I Gofyn

Digwyddiadau Ffrydio Byw A'r Cwestiynau Pwysig I Gofyn

Mae’r natur gysylltiedig y byd modern yn agor posibiliadau enfawr i fusnesau a sefydliadau ledled y byd. Mae’r gallu i gysylltu â’ch cynulleidfa yn golygu, waeth beth yw ei leoliad, gall pobl fod yn rhan o’ch digwyddiad gyda chlic o botwm yn unig.

Yn gryno, fydd Fideo Fyw yn caniatáu i chi roi eich digwyddiad, cynhadledd neu ddarlith yng nghyrhaeddiad miliynau o bobl ar unwaith.

Gellir ffrydio ar raddfa fach yn gymharol hawdd o’ch ffôn symudol neu dabled ond ar gyfer prosiectau mwy fel cyngherddau, seremonïau gwobrwyo, seminarau, efallai yr hoffech chi logi tîm proffesiynol.

tantrwm-digital-media-wales-video-production-live-streaming-2020-02.jpeg

Y Gwestiynau Pwysig

Pan ofynnwch i gwmni ffrydio digwyddiad, cadwch restr wirio i weld a ydyn nhw’n gofyn y cwestiynau canlynol:

 • A fydd angen porthiant cyflwyniad powerpoint o fewn y llif byw?
 • Pa gymhareb agwedd yw’r powerpoint?
 • A fydd fideo yn cael ei integreiddio yn y powerpoint?
 • Ydych chi’n defnyddio tîm AV yn ystod y digwyddiad i ddarparu cefnogaeth sain a powerpont?
 • A fyddant yn cyflenwi trawsnewidyddion ar gyfer signal y taflunydd?
 • Faint o gyflwynwyr fydd yn siarad ar unrhyw un adeg?
 • A ydyn nhw’n cyflwyno o ddarllenfa neu a fyddan nhw’n cerdded o gwmpas neu hyd yn oed yn eistedd?
 • A fydd trafodaeth banel?
 • A fydd sesiwn holi ac ateb cynulleidfa?
 • A oes unrhyw gerddoriaeth neu fideo o dan hawlfraint yn cael ei defnyddio yn ystod y digwyddiad?
 • Pa mor fawr yw’r lleoliad?
 • Faint o’r gloch yw mynediad i’r lleoliad?
 • A oes staff diogelwch ar y safle?
 • Faint o onglau camera sydd eu hangen arnoch chi?
 • Hoffech chi ongl camera o’r gynulleidfa?
 • Oes “backlighting” ar angen i gyflwynwyr?
 • Ar ba sianel / sianeli y byddwch chi’n byw?
 • Oes gennych chi fynediad di-rwystr a gwifrau i’r rhyngrwyd yn y lleoliad?
 • A ydych chi’n ei gwneud yn ofynnol i’r porthiant llif byw gael ei ymgorffori yn eich tudalen we?
 • Hoffech chi gael cyfleuster sgwrsio byw ochr yn ochr â’r llif byw?
 • A fyddai angen copi caled o’r digwyddiad arnoch chi ar y diwrnod?
 • A oes angen teitlau arnoch neu graffeg ar y sgrin yn ystod y digwyddiad byw?
 • Oes angen cyfleusterau is-deitl byw arnoch chi yn ystod y digwyddiad?
 • Hoffech chi gael fersiwn wedi’i golygu neu uchafbwyntiau o’r llif byw?
 • Hoffech chi gasglu fideo ychwanegol (cyfweliadau, awyrgylch ac ati) yn ystod y digwyddiad?
 • A oes angen camerâu a weithredir â llaw arnoch chi neu a yw camerâu robotig yn addas?
 • A fydd angen mwy nag un llif byw arnoch chi ar yr un pryd?
 • Oes gennych chi gyllideb mewn golwg?

Siaradwch â’r gweithwyr proffesiynol

Gofynnwn Tantrwm yr uchod (a mwy). Rydym wedi bod yn cynnal digwyddiadau byw ers dyfodiad “live streaming” ar y we a gennym y gallu i ffrydu’n lluosog mewn sawl lleoliad.

Mae gan Tantrwm stiwdio ffrydio HD cludadwy sy’n ein galluogi i ddarparu ffrydiau byw sawl camera o ansawdd uchel ar gyfer unrhyw digwyddiad.

Os oes gennych chi ddigwyddiad sydd ar ddod yr ydych chi’n ystyried ei ffrydio’n fyw, rhowch alwad i ni. Rydym yn gallu cynorthwyo a chynghori ar atebion pwrpasol a fydd yn eich helpu i fynd o flaen eich cynulleidfa, ble bynnag y bônt. Gallwn hyd yn oed sefydlu eich stiwdio deledu fyw eich hun.

Cysylltwch ag Andrew neu Chris ar 01685 876700

Scroll to Top
Skip to content