Fideo animeiddiedig bwysig i Barnardo’s

Mae Tantrwm yn cael y cyfle i weithio gyda llawer o wahanol sefydliadau mewn amrywiaeth eang o brosiectau.

Bob yn awr mae un yn dod sy’n arbennig o dda ac yn wobrwyo .

Enghraifft o hyn oedd ‘Stori Amy’ y prosiect a grëwyd gennym gyda Barnardo’s yn 2015.

Crëwyd y ffilm hon i chwarae rôl wrth hwyluso sgyrsiau pwysig rhwng pobl ifanc, sydd wedi eu cymryd mewn i ofal, a chynghorwyr arbenigol.

Mae’r stori yn dilyn merch ifanc sy’n profi nifer o broblemau yn ei theulu a’i bywyd ysgol. Ar adegau allweddol yn y stori, mae’r ffilm yn seibio ac yn rhoi cyfle i’r person ifanc drafod yr hyn a welsant ac awgrymu strategaethau ymdopi y gallai’r cymeriadau eu defnyddio.
Roedd Barnardo’s wrth eu bodd gyda’r ffordd sensitif a dychmygus yr ydym yn cysylltu â’r pwnc. Defnyddiasom arddull syml o animeiddiad a ysbrydolwyd gan nofel graffig Persepolis a chreu seinwedd sy’n ei gwneud mor gyflym â phosib.

Nid yw prosiect hwn yn un lle gallwn ymffrostio am nifer y ‘views’ , na ‘Hits’ … ond mae’n brosiect sy’n rhedeg ymhlith y pwysicaf yr ydym wedi gweithio arni. gweithio arni. Gadewch i ni wybod os oes gennych achos teilwng sydd angen rhywfaint o gymorth.

Scroll to Top
Skip to content