Fideos ar-lein sy’n helpu pobl ar draws y byd i wella eu Saesneg

Mae’r Cyngor Prydeinig a IATEFL yn chwilio am ffyrdd newydd a diddorol o ddefnyddio fideo i helpu pobl i wella eu Saesneg. Fe wnaethon ni rai fideos ar-lein gwych ar eu cyfer, a oedd yn hwyl ac addysgol.

Creodd Tantrwm dri chyfres o brasluniau comedi, hwyl ac ymgysylltiedig pob un wedi’i ysgrifennu’n ofalus i helpu i ddatblygu gorchymyn gwylwyr yr iaith. I wneud hyn, fe wnaethom ymuno ysgrifenwyr sgript gyda ieithyddion ac athrawon IATEFL i sicrhau bod y fideos yn hwyl ac addysgol.

Roedd Llwybrau Elfennol yn gweld sgriniau gwyrdd a ddefnyddiwyd i roi’r cymeriadau yn fyd cartŵn a swigod meddwl cartwn yn helpu’r gwyliwr i ddeall yr hyn y mae’r cymeriadau’n sôn amdano.

Cynhyrchwyd y gyfres Gêm Saesneg mewn cydweithrediad â’r Uwch Gynghrair pêl-droed ac yn cynnwys dau ddysgwr yn cystadlu i cwblhau dasgau syml fel gofyn cyfarwyddiadau tra bydd pundits yn rhoi sylwadau arnynt fel pe baent yn bêl-droedwyr.

Roedd y fideos yn ddychmygus yn weledol, ond nid oedd hyn yn achos o arddull dros sylwedd. Cafodd y driciau gweledol a’r jôcs a ddefnyddiwyd eu cynllunio’n ofalus i helpu’r dysgwr i ddeall yr hyn a ddywedwyd a chofio’r hyn a ddysgwyd ganddynt.

Defnyddiwyd y fideos ar-lein hyn ar draws y byd ac fe’u canmolwyd gan ddysgwyr ac athrawon fel adnodd gwych.

“Mae’n wych! Dwi’n ei hoffi diolch i chi! ”
20/06/2013 – 06:35. 20/06/2013 – 06:35. Yemen

“Diolch yn fawr iawn am y Gem Saesneg”
05/07/2013 – 16:58. 05/07/2013 – 16:58. Mecsico

Y prosiect hwn mewn niferoedd

  • Defnyddir gan 100 o athrawon ar draws y byd
  • Dros 100,000 o ‘views’ trwy wefannau Cynghorau Prydain
Scroll to Top
Skip to content