Ewch Space saviours!

Enwebwyd ein ffrindiau da am wobr! Hooray! Edrychwch arno ar yma! Fe wnaethon ni gwrdd â Space Saviors pan ofynnwyd i ni greu eu gwefan . Maent yn sefydliad gwych sy’n cymryd lleoedd sydd wedi’u gadael i fod yn wastraff ac yn eu hadennill a’u hail-lunio er mwyn iddynt ddod yn fannau cymunedol i bobl leol eu mwynhau.

Yn Tantrwm, rydym yn gredinwyr cadarn yn y syniad bod y mannau ffisegol sydd ar gael i cymunedau yn cael effaith enfawr ar ansawdd bywyd, lles a chydlyniant cymunedol.

Rydym yn falch o weld bod gwaith space saviours yn cael ei gydnabod ac yn dymuno iddynt a’r holl enwebeion sydd orau o lwc ar y noson.

Scroll to Top
Skip to content