Gŵyl Ffilm SPA – Enwebiad Gwobr y Bobl ar gyfer Tantrwm

Mae Tantrwm yn falch iawn o gael enwebiad ar gyfer y gwobr bobl Gwyl Ffilm SPA . Crewyd y fideo gyda Archifau Morgannwg .

Gall unrhyw un roi enwebiad ar gyfer y naw ffilm eiriolaeth ar archifau a / neu reoli cofnodion ar gyfer Gwobr y Bobl 2016 . Edrychwch ar y ffilm ac os gwelwch yn dda pleidleisio i ni!

Enwebwyd naw ffilm mewn tri chategori. Yr unig wasanaeth archif yn y DU i gynnwys ymhlith yr enwebiadau yw Archifau Morgannwg!

Roedd y prosiect yn cynnwys gofyn i ddefnyddwyr archifau Cymru gyflwyno stori am eu profiadau a’u darganfyddiadau o ganlyniad i ddefnyddio’r gwasanaeth. Derbyniwyd cyfanswm o 76 o geisiadau o bob cwr o Gymru a dewiswyd 21 enillydd i bob £ 100 ennill.

Mae chwech o’r storïau buddugol wedi’u gwneud mewn i ffilmiau. Mae’r ffilm hon yn dangos sut y dechreuodd grŵp hunan-eirioli ‘Cardiff People First’ brosiect ddwy flynedd yn ôl i helpu eu henoed hŷn i ddweud eu straeon am Ysbyty Trelái yng Nghaerdydd.

Roedd Archifau Morgannwg yn chwarae rhan allweddol yn eu hymchwil yn dangos hen fapiau Arolwg Ordnans a dogfennau Trelái a’u helpu i ddeall yr hyn a olygir.

Scroll to Top
Skip to content