Lights, Camera, Action! Cwrdd â Iwan!

Helo! Fy enw i yw Iwan ac rwyf wedi bod yn gweithio i Tantrwm ers rhai blynyddoedd bellach.

Mae’n anodd credu bod y plentyn hwnnw, a oedd yn canu cân am ddiogelwch gwaith i blant, bellach yn gofalu am gynnwys cyfryngau cymdeithasol a gwefannau ar gyfer amrywiaeth o gwmnïau gwahanol, yn amrywio o fragdy i gyflenwyr lloriau.Yn ogystal â chynnwys cyfryngau cymdeithasol, rwyf hefyd yn helpu gyda chynyrchiadau a digwyddiadau ffrydio byw.

Ers bod yn blentyn, rwyf wedi darparu drosleisiau ac wedi gweithredu o flaen y camera ar gyfer nifer o ffilmiau byr Tantrwm. Byddai’n well gennyf beidio â dangos unrhyw un o’r fideos hyn i chi, ond efallai y bydd fy nhogn bisgedi yn cael ei dorri os na fyddaf yn cynnwys un!

Rwy’n 19 mlwydd oed nawr, ond fel y gallwch weld o’r fideo, roeddwn i’n llawer iau yna. Yn wir, fe’i ffilmiwyd ychydig flynyddoedd ar ôl i mi ddod yn aelod o’r Cwmni Theatr Colstars, grŵp dramatig amatur yn Aberdâr. Rydw i’n dal i fod yn rhan o’r cwmni yn awr, ac yn ddiweddar fe chwaraeodd Iesu yn Jesus Christ Superstar, . Ddim mor giwt, ac ychydig yn fwy “barfol” y dyddiau hyn!
Ym mis Awst, byddaf yn gorffen fy ngwaith gyda Tantrwm gan fy mod wedi derbyn lle yn ddiweddar yn RADA yn Llundain i astudio yn actio am 3 blynedd (Do, gwn, bod bachgen bach yn y fideo yna wedi llwyddo i fynd i ysgol actio!).
Rydw i’n ddyledus iawn i Tantrwm am yr holl brofiad rydw i wedi ennill iddyn nhw, nid yn unig o fod y tu ôl ac o flaen y camera ond hefyd yn y byd busnes. Rwy’n credu bod hyn i gyd wedi fy helpu i ddod yn berson yr wyf heddiw. Felly, pwy bynnag sy’n gweithio i Tantrwm ar ôl imi, maen nhw am gael amser da (Rwy’n addo nad oeddent wedi rhoi arian i mi i ysgrifennu’r peth diwethaf).

Scroll to Top
Skip to content