Lluniau o’r to!

A oes angen tîm cynhyrchu dibynadwy, hyblyg ar eich prosiect a all weithio o fewn fframiau amser byr? 
Roedd angen i’r tîm Datblygu Cynulleidfa ar gyfer Amgueddfeydd Cymru wneud lluniau gyda Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Chwaraeon a Diwylliant i roi cyhoeddusrwydd i’r ŵyl Amgueddfeydd Nos. Y ddalfa? Wel, roedd gan y gweinidog, Ken Skates amserlen brysur a dim ond 20 munud o sbâr ar gyfer y saethu . Ar to.

Felly roedd amser o’r hanfod. A phan fo amser yn brin,mae paratoi yn allweddol.

Trefnodd ein ffotograffydd, Darren, ymweliad safle i sicrhau bod popeth wedi’i osod ar gyfer y dydd, a chawsom yr ergydion oedd eu hangen arnom.
Mae Tantrwm wedi bod yn gweithio gyda’r tîm Datblygu Cynulleidfaoedd ar gyfer Amgueddfeydd Cymru dros y blynyddoedd diwethaf ac mae bob amser yn bleser. A chwarae teg i Darren am ei wneud i gyd i fyny’r grisiau hynny, gan iddo redeg ei marathon cyntaf y diwrnod cynt.

Os oes angen help arnoch i gynhyrchu gwaith cyfryngau gyda dyddiad cau tynn, cysylltwch â ni yn gyflym ! Rydym arni !!

Scroll to Top
Skip to content