Periscope Vs Meerkat. Pwy sy’n ffrydio gyda phwy?

Yn ystod y misoedd diwethaf, rydym wedi gweld rhyw fath o ‘Battle Royale’ yn datblygu yn y Twitterverse ffrydio, gyda digon o annisgwyliau.

Mae’r brwydr, Game of Thrones-esque hwn yn gweld dau o’r cwmnioedd poethaf ar hyn o bryd yn y Cloud, Periscope ei hun a’i gelyn fwyaf, Meerkat. Mae’rappsyma yn barod ar gael nawr ar iOS a Android, ac mae’r ddau yn caniatáu ffrydio cynnwys fideo a sain yn byw sy’n cael ei rannu’n fyd-eang ar Trydar – i gyd trwy ddefnyddio’ch ffôn symudol!

Dyma’r hyn y teimlwn yw’r gwahaniaethau allweddol rhwng y ddau apps. Rydym yn gobeithio y bydd yn eich helpu i ddewis pa un i fynd amdano! Yn y pen draw, daw i gyd i ddewis personol, ond credwn y bydd Periscope, cyn ein llygaid “tweety”, yn dod yn enillydd tymor hir. Nid yn unig oherwydd ei fod yn edrych ac yn teimlo’n fwy cadarn, ond hefyd oherwydd ei fod yn eiddo i Twitter. Mae hynny’n golygu llawer.

Periscope – efo ymyl esthetig ar Meerkat o ran rhyngwyneb a dyluniad ac nid yw ei phalet lliw mor llais ac uchel â Meerkat. Hefyd, mae ei dewislenni yn haws eu llywio ac er gwaethaf bod yn gynnyrch sy’n eiddo i Trydar, mae’n rhoi’r opsiwn i chi arwyddo heb gael cyfrif Twitter. Mae’n dechrau trwy eich cyfarch yn syml, gyda map o’r byd yn dangos y ffrydiau byw cyfredol. Mae tîm Periscope wedi cael digon o amser i ddidoli profiad y defnyddiwr (blwyddyn, yn ôl ffynonellau swyddogol) ac fe’i hystyrir gan lawer o lwyfannau gwell, ond mae angen llawer o’i kudos i greddf arloesol Meerkat wrth ddod â ffrydio byw i’r dorf sy’n trydario.

Mae Meerkat – yn fwy dibynnol ar ei gysylltiad symbiotig â Twitter oherwydd, fel y dywed yr app ei hun ar y cychwyn, “mae popeth sy’n digwydd ar Meerkat yn digwydd ar Twitter”. Mae ganddi set ‘arweinydd’ dryslyd sy’n gadael i chi feddwl a yw’n app fideo neu gêm fideo rydych chi’n ei chwarae. Efallai mai’r cyfyngiad amlwg yn “teimlad” Meerkat yw oherwydd y cyflymder chwedlonol y cafodd ei gasglu gyda’i gilydd (8 wythnos) fel un o’r neilltu ar gyfer prosiect sylfaen ‘Life on Air’ Ben Rubin. Serch hynny, waeth beth fo’i ddiffygion, mae Meerkat wedi bod yn newidydd gêm gyfan yn y tirlun rhannu fideo symudol, sef yr ap cyntaf o’i fath i fynd yn wirioneddol ‘viral’ a chael llwyddiant masnachol sylweddol o ganlyniad.

Scroll to Top
Skip to content