Rheoli tasgau

Mae papur yn dipyn o dechnoleg gwych ar gyfer rheoli tasgau sydd wedi sefyll y prawf amser, sydd wedi cael ei ddefnyddio am filoedd o flynyddoedd.


Ond nid yw’n hanner hawdd i’w golli! Felly, ein cynhyrchedd blaen ar gyfer rheoli tasgau yw … DIM OND DAL DARN O BAPUR UNWAITH.

Naill ai delio ag ef ar unwaith, ychwanegwch y swydd i’ch rhestr chi neu rhoi’r swydd i rywun arall.

Ond mae hynny’n llawer haws dweud na gwneud. Rheoli tasg yw hyn sy’n diffinio busnes llwyddiannus. Y gallu i nodi beth sydd angen ei wneud pryd a gan bwy ac ym mha drefn. Mae digon o sesiynau tiwtorial ar-lein, tips , meddalwedd a chymorth. Yr ymagwedd orau yw ymgartrefu a dysgu trwy gwneud .

Os hoffech fwy o gyngor ar gynhyrchiant, neu gyngor cyffredinol ar redeg busnes bach, cysylltwch â ni.

Scroll to Top
Skip to content