Sgrin Werdd, Sgrin Ddu, Sgrin Gwyn

Mae Tantrwm nawr yn gwerthu sgrin werdd, ac offer ffilm a ffotograffiaeth.

Ar ôl mwy na 15 mlynedd yn gwneud ffilmiau i bawb, gan roi cyngor a helpu sefydliadau di-ri ar draws y Deyrnas Unedig. Mae Tantrwm yn falch o gyhoeddi ein bod nawr yn gwerthu ychydig o eitemau ffilm a ffotograffiaeth dethol.

Mae’r pecynnau hyn yn cael eu profi gan ni. Rydyn ni’n eu defnyddio nhw o ddydd i ddydd ac yn gwybod pa botymau i’w gwasgu, Beth sy’n dda a beth sydd ddim mor dda. Os credwn y dylai clymyn penodol fod mewn man arall, neu os bydd set ychwanegol o fatris yn gwneud y gwahaniaeth yna byddwn yn dweud wrthych. Rydym yn canolbwyntio ar gyflenwi gêr i chi a fydd yn para am flynyddoedd ac yn gwneud y gwaith i chi dro ar ôl tro.

Beth sy’n ein gwneud yn wahanol? Wel, yn gyntaf ac yn bennaf, rydym yn dal i fod yn gwmni fideo a gwe. Yn dal i wneud y ffilmiau hynny’n greadigol. Mae’r pecyn yn rhywbeth yr ydym wedi gofyn i ni ei gyflenwi. Felly pam na? Nid ydym ni’n “Shifters Blwch”. Credwn yn yr offer ac rydym am i chi ddeall sut i’w ddefnyddio a’i ddefnyddio orau. Gallwch ddod i Dantrwm yng nghalon y Cymoedd i gael hyfforddiant neu gallwn ddod atoch chi.

I ddathlu’r cyfarwyddyd ychwanegol newydd hwn mae gennym rai cynigion anhygoel yn dod i’ch ffordd chi. PRYNO YMA! 
Yn awr gallwn gynnig AM DDIM, Lastolite Sgrîn gwyrdd , Cefndir / Sgrin Du / Gwyn pan fyddwch yn prynu un Kit Peiriant Panoramig Lastolite (£ 409 yn cynnwys TAW) gennym ni . Arbedwch chi dros £ 150 yn gyfan gwbl oddi ar y RRP. Dim ond tan fis Hydref y bydd hyn yn digwydd.

Bydd gennym ni gynigion eraill yn fuan. Felly, rhannwch a ‘hoffi’ ni ar FB ac ymuno â’n llythyr newyddion am y cynigion diweddaraf.

Yn fuan bydd cynigion yn cael eu cynnig gan: Manfrotto, Vinten, Datavision, Panasonic, Canon, Blackmagic ac un neu ddau dewis eraill.

Gwyliwch am ein atebion stiwdio ffrydio symudol.

Ffoniwch 01685 876700 a gofynnwch am Andrew i sgwrsio am unrhyw ofynion

Scroll to Top
Skip to content