Sinemâu Gyrru-Mewn a Digwyddiadau gyda Pellter Cymdeithasol

Hwyl cymunedol mewn ffordd gymdeithasol a ddiogel.

Mewn tirwedd newydd o bellter cymdeithasol, gyda diogelwch o’r pwys mwyaf, nawr yw’r amser i croeso nol y Sinema Gyrru-Mewm. Mae dangosiadau awyr agored, yn enwedig rhai lle gall y gynulleidfa aros yn eu cerbyd yn ddiogel, yn hwyl ac yn boblogaidd.Ac nid yw’n stopio yn y sinema; gall sgriniau mawr alluogi cwisiau awyr agored, bingo a digwyddiadau eraill.

Mae sgriniau awyr agored mawr yn caniatáu i’r digwyddiadau rydyn ni i gyd eu colli ddigwydd mewn ffordd sy’n ddiogel.

Rydym wedi ailosod ein sgrin fideo LED ar threlar ar gyfer digwyddiadau awyr agored.

Rydym wedi creu sinema awyr agored hollol symudol,
golau dydd i’w gweld ar gyfer Sinema Gyrru-Mewn diogel a digwyddiadau adloniant eraill. Gall y sgrin ddangos ffilmiau, ond mae ganddo hefyd gyfleuster ar gyfer cwisiau byw, bingo, comedi fyw a hyd yn oed cyngherddau. Yma, gall pob car fwynhau a chymryd rhan mewn amgylchedd diogel. Rydym hefyd wedi ychwanegu ychydig o “showbiz” sy’n cynnwys carpedi coch, tywyswyr, digwyddiadau â themau, diodydd meddal, coffi, ac ati. Mae ein gwasanaeth yn rhoi cyfle i randdeiliaidau cymunedol gyfathrebu negeseuon pwysig i’w cynulleidfaoedd targed. Rydym yn darparu gwasanaeth diogel, teulu-gyfeillgar, teulu-gyfeillgar sy’n lleddfu pwysau ar rieni, teuluoedd a’r rhai sy’n ynysig yn gymdeithasol. Mae’n helpu i leihau pryder trwy roi llwybr i rieni ar gyfer adloniant i bawb.

 

Rydym yn cynnig mwy na sgrin fawr yn unig.

Bydd ein gwasanaethau yn helpu i wneud eich digwyddiad yn bythgofiadwy.

Ffilmio:

Os ydych chi’n defnyddio ein sgrin sinema ar gyfer digwyddiad byw, rydyn ni’n cynnig gwasanaeth
ffilmio a golygu byw, dan reolaeth bell. Mae hyn yn caniatau ansawdd gwych am gost rhad i’ch defnydd sgrin fawr.

Ffrydio Byw:

Gallwch ehangu cyrhaeddiad eich digwyddiad trwy ei sgrinio’n fyw ar-lein yn ogystal ag yn y lleoliad. Mae gennym dîm medrus o ddewiniaid technegol a all ddod â’r digwyddiad i’ch cynulleidfa ble bynnag y buant.

Bwyd a diod:

Nid oes unrhyw ddigwyddiad awyr agored yn gyflawn heb rywbeth i’w fwyta a rhywbeth i’w yfed. Mae gennym flynyddoedd o brofiad yn gweithio ar ddigwyddiadau byw a gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r arlwyo sydd ei angen arnoch i wneud eich digwyddiad yn gofiadwy o wagenni seidr i fwyd stryd o’r radd flaenaf, gallwn ni helpu.

Hysbysebu:

Nid yw pobl bellach yn ymweld â’u lleoedd arferol ac yn gweld
hysbysebu traddodiadol.  hysbysebu traddodiadol. Gydag amseroedd sefydlu cyflym ac ôl troed lleiaf posibl, gellir defnyddio ein sgrin mewn unrhyw leoliad addas (e.e. mewn maes parcio neu gae) yn gyflym ac yn effeithiol.

Ffoniwch ni ar 01685 876700 i ddarganfod mwy.

Scroll to Top
Skip to content