Un Blaned Caerdydd

Un Blaned Caerdydd

Yr wythnos hon lansir One Planet Caerdydd. Cynllun newydd uchelgeisiol wedi’i gynllunio i yrru Caerdydd tuag at ddod yn ddinas carbon niwtral erbyn 2030. Mae’n nodi ymateb y Cyngor i’r argyfwng newid yn yr hinsawdd ac yn galw ar breswylwyr i wneud newidiadau i’w ffordd o fyw. Byddai’r newidiadau hyn yn helpu i wneud Caerdydd yn ddinas wirioneddol ‘Werdd’ a chynaliadwy.

Roeddem rhan o’r ffordd trwy gyfres o ffilmiau ac animeiddiadau ar gyfer prosiect rhwng Cynnal Cymru Chyngor Caerdydd. Roedd y ffilmiau hyn wedi’u steilio, ac roedd ganddyn nhw naws lliwgar a bywiog. Ar hap, daliodd rhywun a oedd yn gweithio ar lansiad One Planet olwg ar ein gwaith. Dyma’n union yr oedd ei angen arnynt. Gofynasant a ellid addasu a chyflwyno animeiddiad yn ddwyieithiog ar gyfer y lansiad wythnos yn ddiweddarach.

Ar unwaith fe gyrhaeddon ni weithio oherwydd ychydig iawn o amser oedd. Roedd yn rhaid i ni weithio’n gyflym i ymgorffori’r newidiadau yr oedd eu hangen.

Roedd hyn yn cynnwys: –

 • Sgript newydd yn mynd â hi rhwng 1 a 2 funud o hyd.
 • Lluniau ychwanegol yn cael eu creu a’u hanimeiddio.
 • Cyfieithu’r sgript a’r destun ar-sgrin
 • Recordio llais yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg
 • Y cyfan mewn wythnos.

Edrychwch ar y ffilm orffenedig ar wefan One Planet Caerdydd. Rydyn ni’n hynod falch ohono. Tanysgrifiwch i’n sianel Youtube a gwiriwch beth o’n gwaith arall.

Pam Defnyddio Animeiddio?

Mae unrhyw beth yn bosibl gydag animeiddio. Yr unig derfynau yw dychymyg.

 • Does dim rhaid i chi adeiladu setiau nac aros am dywydd da.
 • Yn gadael dim i siawns.
 • Gall animeiddio ddod â glasbrintiau yn fyw, gan helpu i ddelweddu cysyniadau a strwythurau peirianneg.
 • Cyfathrebu â thîm o filoedd o staff. Gall animeiddio gyflwyno’ch neges yn ddifyr ac yn gofiadwy.
 • Mae delweddau wedi’u hanimeiddio hefyd yn helpu pobl i gadw gwybodaeth, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer adnoddau hyfforddi ar-lein.
 • Mae gan ein dylunwyr a’n darlunwyr ddegawdau o brofiad a gallant ddatblygu arddull weledol sy’n addas i chi.

Edrychwch ar ein pamffled animeiddio ar-lein yma neu os yw’n well gennych gopi corfforol rhowch ganiad i ni ar 01685 876700

Scroll to Top
Skip to content