Wythnos hir o ddysgu (Byw!)

Un o'r swyddi dysgu mwyaf diddorol yr ydym wedi gweithio arno eleni yw...

… heb amheuaeth, gig Wythnos Darlithio yn Ysgol Bell y Saesneg, yng Nghaergrawnt.

Gofynnodd ein cleient ar y swydd hon, y sefydliad addysgu enwog Laureate International, i ni ddal cyfres o ddosbarthiadau yn yr ystafell ddosbarth a anelir at ddysgwyr Saesneg ar wahanol lefelau hyfedredd, gan ganolbwyntio yn enwedig yn y rhyngweithio rhwng yr athro a’r dysgwr.

Byddai’r fideos yn cael eu creu yn cynnwys llawer o dechnegau addysgu penodol, a allai yn eu tro gael eu dadansoddi a’u hamlygu i ddefnyddio’r deunydd fideo mewn senarios hyfforddiant athrawon pellach, neu fel enghraifft o arfer gorau. Cafodd y gyfres hon o ddosbarthiadau eu saethu a’u golygu ‘byw’, gan ddal y rhyngweithio rhwng athrawon a’u disgyblion fel y digwyddodd, heb unrhyw gynhyrchiad neu lwyfanniad o unrhyw fath, gan gyfleu gwir deimlad o ‘ddigwyddiad go iawn’.

Er ein bod ni o’r farn i ddechrau bod cynnwys fideo saethu ar gyfer hyfforddi byddai’n hollol anghofnodedig yn berthynas uchelgeisiol, ychydig yn beryglus, roedd yr addysgwyr a oedd ynghlwm wrth gyflwyno’r dosbarthiadau yn sicr ar frig eu gêm, gan gyflwyno cynnwys cymhellol a chlir y mae’r myfyrwyr yn bresennol ynddi heb unrhyw betrwm, gan wneud ein gwaith yn hawdd a’r cynnyrch yn llwyddiannus yn yr hyn y bwriedir ei gyflawni.

Yn dilyn y ffilmio, trefnwyd cynnwys y fideo i’n llwyfan hyfforddi ar-lein wedi’i gynnal, lle ar ôl gwylio’r ffilmiau, gofynnir cwestiynau perthnasol i athrawon y bydd angen iddynt ateb yn gywir er mwyn i symud ymlaen i’r pwnc nesaf . Dyma lle mae’r cysyniadau a ddysgwyd yn ystod y fideos yn cael eu profi a’u cyfuno.

Hefyd, yng Nghaergrawnt, fe wnaethon ni aros mewn ‘B and B’ bach a oedd yn cael ei rhedeg gan dyn hŷn o’r enw Tony,a rannodd rai straeon anhygoel a pherlau o ddoethineb gyda ni, megis ei fod yn ddyfeisiwr y drych adain gyntaf, ond ni lwyddodd i fanteisio ar ei ddyfais, neu bod ei dŷ oedd yr unig un yn y DU gyfan a adeiladwyd gyda brics tân sy’n dwyn y stamp ‘Priodas Brenhinol’ i ddathlu Priodas Charles a Diana ym 1981!

Roedd gennym hyd yn oed un o’r brics enwog hynny yn ein dwylo: -)

Tantrwm-Digital-Media-learning-02
Scroll to Top
Skip to content