Ydych chi’n ymwybodol o’r Peryglon Cudd yn eich Ystafell Ymolchi?

Rydym yn anhygoel o falch ein bod wedi partneru gyda’r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) ar yr ymgyrch hon.

Mae gwybod y gall rhywbeth rydych chi wedi’i greu helpu i achub bywydau yn hynod ostyngedig.

Pan ddechreuon ni’r prosiect hwn, nid oedd gennym unrhyw syniad pa mor beryglus y gallai hufenau croen esmwyth fod.

Trodd allan nad ni yn unig ydoedd.

Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli bod gweddillion esmwyth yn rhwbio croen ar ffabrigau ac yn gallu sychu, gan wneud y ffabrigau’n fflamadwy iawn.

Yn ystadegol, mae pobl hŷn efo phroblemau symudedd yn fwyaf agored i danau. Y bobl hyn sydd fwyaf tebygol o gael hufen ar bresgripsiwn ar gyfer cwynion croen.

Os ydych chi’n defnyddio hufenau croen neu’n gofalu am rywun sy’n eu defnyddio, ceisiwch osgoi fflamau noeth fel canhwyllau neu ysmygu heb oruchwyliaeth (yn enwedig yn y gwely).

Fodd bynnag, ni ddaeth creu'r ffilm hon heb ei heriau.

Diolch i’r lockdown, bron iawn na chawsom y siawnsi greu’r ffilm!

I ddechrau roeddem wedi rhentu stiwdio yn Llundain ac wedi rhestru dylunydd set i adeiladu’r set i ni ei ffilmio.
Fe wnaethon ni hefyd benderfynu defnyddio criw o Lundain (un roedden ni wedi’i ddefnyddio lawer gwaith o’r blaen) o dan ein cyfarwyddyd.
Roedd popeth wedi’i archebu ac yn barod i ddigwydd. Yn anffodus, 4 diwrnod cyn y saethu, fe wnaeth y criw cyfan ynysu eu hunain oherwydd y sefyllfa gyda’r firws yn Llundain.

Roedd hyn yn golygu na fyddai’r dyddiad cau holl bwysig yn cael ei gyflawni.

Amser i Tantrwm cymryd pethau’n bellach!

Gyda’r lockdown ar y gorwel gwnaethom logi bocs cludo a threulio’r penwythnos yn adeiladu ystafell wely ffug ynddo.
Fe wnaethon ni ei wisgo efo goleuadau a threulio’r ddau ddiwrnod nesaf yn profi ac yn saethu yn y pen draw. Roeddem yn saethu ar y diwrnod y cyhoeddwyd y lockdown yng Nghymru.

Gallech chi ddweud ei fod yn achos o feddwl y tu allan i’r bocs, m’ond i gael eich rhoi yn ôl mewn y bocs!

Roedd gweithion’ galed yn golygu ein bod wedi cyflawni mewn pryd ac roedd y ffilm ar y blaen ac yn ganolbwynt i’r ymgyrch hynod bwysig a gwerthfawr.

Cofiwch!

Cymerwch ofal wrth ddefnyddio hufenau i drin cyflyrau croen sych. Mae’n hawdd eu hamsugno i ddillad, dillad gwely a rhwymynnau gan eu gwneud yn fwy fflamadwy.

#gwybodyrisgdan

Emollient_fire_risk_tantrwm_video_production_2020
Scroll to Top
Skip to content