Gwasanaethau arall

Defnyddio fideo mewn mwy o ffyrdd nag y gallech ddychmygu!

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yn rhagori ym mhob agwedd ar ffilm y gallech ei ddisgwyl gan asiantaeth gynhyrchu fideo. Mae ein gwasanaethau a’n gwaith yn cwmpasu’r cyfrwng cyfan, o gysyniad i greu, dylunio i gyflawni a phopeth rhyngddynt.

Yn ychwanegol, rydym yn defnyddio ein gwybodaeth helaeth o’r rhyngrwyd i gyfuno pŵer fideo â thechnolegau gwe presennol a rhai sy’n dod i’r amlwg. O integreiddio fideo mewn safleoedd e-fasnach gyda ffilmiau cynnyrch a golygfeydd 360 ° i e-ddysgu a adrodd straeon rhyngweithiol, bydd Cyfryngau digidol Tantrwm yn eich helpu i ddod o hyd i’r ateb mwyaf priodol gan ddefnyddio ein gwybodaeth eang.

PR & HR yn cwrdd VR!

Gweithio'n agos â thimau marchnata, adnoddau dynol a chwmnïau

Rydym yn gweithio law yn llaw ag adrannau AD, Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu i ddatblygu a chreu atebion pwrpasol ar fideo ac ar y we i broblemau. Gallai hyn olygu datblygu staff trwy hyfforddiant fideo neu gasglu tystiolaeth fideo i wella perfformiad staff.

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm wedi gweithio gyda’r llywodraeth a chorfforaethau mawr i ddyfeisio a chyflwyno ffyrdd unigryw ac effeithiol, ond hwyliog ac ymroddgar i ysgogi a gwella perfformiad gan ddefnyddio ein hamrywiaeth o wasanaethau.

Ffoniwch Andrew neu Chris i ddarganfod mwy.

Tantrwm-Digial-Media-Video-Production-Caerdydd-Cymru-Bryste-Llundain