Bod mewn cwmni da – Blwyddyn wych i Tantrwm

Mae Tantrwm yn gwmni creadigol yn Aberdâr.

Rydym yn arbenigo mewn cynhyrchu fideos, ffrydio byw a rheoli cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r gwaith hwn wedi ein galluogi i rwbio ysgwyddau gyda chriw o bobl anhygoel. Ac yn golwg hon, mae 2016 yn llunio i fod yn flwyddyn bendigedig.

Mae o bob amser yn ysbrydoliaeth i gwrdd â phobl sydd wedi gweithio i frig eu maes dewisol, ond efallai’r bobl fwyaf ysbrydoledig yr ydym yn gweithio gyda hwy yw aelodau eraill tîm Tantrwm.

Y rheswm y gallwn gael cleientiaid mor rhyfeddol yw bod ein tîm yn datblygu’n gyson, yn dysgu sgiliau newydd ac yn mireinio thechnegau yn gyson.

Os hoffech ymuno â’r grŵp o sefydliadau sy’n arwain y byd sydd wedi dewis gweithio gyda Tantrwm yna cysylltwch â ni

Mae o dim ond Ebrill ac yn barod rydym wedi cael y cyfle i weithio gyda rhai pobl chwaraeon anhygoel. Cyfarfuom â Jamie Roberts a George North o dîm rygbi Cymru (byw yn fyw ar gyfer y targed) WRU ) ac fe gafodd y cyfle i weld un o rothwyr Prydain Fawr yn cael ei asesu’n biometrig (ffilm Promo ar gyfer y Ganolfan Gwyddoniaeth Perfformiad.

O byd Academia, rydym ni wedi gweithio gyda David Crystal sef arbenigwr blaenllaw’r byd ar yr iaith Saesneg ( Ffrydio byw ar gyfer Cyngor Prydeinig), mathemategydd sydd yn gweithio i weld damweiniau’r farchnad cyn iddynt ddigwydd ( Ffilm Promo ar gyfer Coleg Imperial Llundain )a hanesydd sy’n archwilio’r chwyldro diwydiannol trwy fapiau o’r cyfnod (ffilm Promo ar gyfer Llyfrgell Genedlaethol Cymru).

 

Scroll to Top
Skip to content