Trelar Llwyfan Theganau

Mae gan Tantrwm Trelar Llwyfan Theganau cludadwy anhygoel. Mae’n rhoi llwyfan gorchudd 36m2 i chi, gan eich codi oddi ar y ddaear tua 1m. Y peth gorau am y trelar yw cyflymder sefydlu. Gallwn gael llwyfan ar y safle, wedi’i chwyddo ac yn barod i fynd o fewn 30 munud i gyrraedd y safle.

Rydyn ni’n troi i fyny, yn plygio plwg 13 amp i’r gwrthdröydd 240V ar ein cerbyd tynnu (neu i mewn i’ch soced neu’ch generadur eich hun). Yna mae’r llwyfan yn chwyddo o fewn 15 munud. Nid yw’r llwyfan yn ei gwneud yn ofynnol i’r cefnogwyr redeg er mwyn iddo aros yn chwyddedig. Os mai dim ond am ychydig oriau y mae’r digwyddiad yna nid oes angen ail-chwyddant. Os yw’n ddigwyddiad drwy’r dydd, yna byddem yn ei adael wedi’i blygio i mewn i soced prif gyflenwad pŵer a bydd yn ‘ychwanegu’ yn awtomatig yn ystod y dydd.

Mae’r llwyfan yn berffaith ar gyfer seremonïau medalau chwaraeon lle gall cystadleuwyr dderbyn eu gwobrau o flaen cynulleidfa. Hefyd yn wych ar gyfer priodasau awyr agored unigryw (holwch am ein pecyn llwyfan / sgrin / sain / disgo mud / seidr / pizza). Mae’r llwyfan wedi cael ei ddefnyddio’n helaeth yng nghanol trefi ar gyfer Corau a digwyddiadau Cerddoriaeth, cynnau golau’r Nadolig ac ymgysylltu â’r gymuned / ieuenctid.

Dim ots am y tywydd bydd ein llwyfan yn eich cadw’n sych.

Scroll to Top
Skip to content