Cynhyrchiad fideo ysgol

Preifat | Cyhoeddus | Cynradd | Uwchradd | Meithrinfa

P’un a yw’n dogfennu prosiect anhygoel sy’n digwydd neu’n cynnal gweithdai gwneud ffilm sy’n helpu pobl ifanc i wireddu eu potensial, mae gan fideo y gallu i elwa o’ch ysgol.

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yn wedi’u gwirio gan y DBS ac mae ganddynt flynyddoedd o brofiad sy’n gweithio gyda phobl ifanc.

Rydym yn creu ffilmiau sy’n addysgu ac yn ysbrydoli . Os oes gennych ofyniad i hysbysu rhieni neu randdeiliaid am berfformiad eich ysgol, yna rydym yma i helpu. Rhennir fideos ysgol gan rhieni yn ogystal â bobl ifanc. Creu rhywbeth y maent yn falch o fod yn gysylltiedig gyda.

Gall fideos ysgol gwahaniaethu chi o sefydliadau eraill

Yn 2017 roedd Cyfryngau Digidol Tantrwm yn rhan o “ Prosiect Taclus“, prosiect anhygoel a gynhaliwyd gan Arts Active a gynhaliwyd ar draws chwech ar hugain o ysgolion yn Ne Cymru. Roedd yn cynnwys beirdd, artistiaid a cherddorion yn gweithio gydag ysgolion i greu sioe a gynhaliwyd yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd. Fe wnaethom ni greu ffilm a ddogfennodd y prosiect hwn a dangosodd sut roedd yn bodloni amcanion strategol yr arianwyr ac fe’i defnyddiwyd yn llwyddiannus i gael arian ychwanegol.

Cyfryngau-digidol-Tantrwm-cwmni-cynhyrchu-fideo-Caerdydd-Llundain-Cymru-Fideos-ysgol

Ar brosiect ar wahanol, rydyn ni hefyd wedi trafod y ffaith bod llawer o blant oed ysgol eisiau gweithio, ond nad ydynt yn ymwybodol o’r deddfau sy’n pennu beth y gallant ei wneud ac na allant ei wneud. Yn “ Canllaw i Bobl Ifanc i Gyfraith Cyflogaeth” Wnaethom ni gweithio gyda’r Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i greu ffilm sy’n cael ei defnyddio o hyd mewn ysgolion i roi gwybod i bobl ifanc ble maent yn sefyll o ran y pwnc pwysicaf hwn.

Er mwyn troi y gyfraith sych yn cynnwys apelgar , Cymerodd y ffilm y ffurf sioe sgets, fel arddull Horrible Histories, lle roedd pob sgets yn cwmpasu agwedd wahanol y gyfraith.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content