Fideo Prifysgol

PHD | Ymchwil | Recriwtio

Mae prifysgolion yn gamp o ymchwil ac arloesedd. Mae cystadleuaeth enfawr rhwng prifysgolion i ddenu myfyrwyr newydd o’r DU a thramor i’r cyrsiau arbenigol ac unigryw sydd ar gael.

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm wedi bod yn helpu prifysgolion ledled y DU i hyrwyddo nid yn unig y cyrsiau sydd ar gael, ond hefyd yr amgylchedd y gall myfyrwyr ddisgwyl ei fod yn rhan o’u ffordd o fyw, gyda fideo. O lety i fywyd nos, cyfleusterau chwaraeon i gyfleoedd dysgu ychwanegol.

Mae gennym sgiliau i gael lluniau gwych, heb amharu ar wersi wrth ffilmio a chael llygad am yr hyn y bydd cyfeiriadau gweledol yn eu cynnwys a dweud wrth eich stori. Yn ogystal, rydym yn gweithio gyda’ch asiantaeth brandio neu ganllawiau i sicrhau bod eich ffilmiau’n eistedd yn gyfforddus â gweddill eich delwedd.

Cyddwyswch bapur neu PHD i fwy o bobl gymryd sylw!

Efallai eich bod wedi cynnal yr ymchwil mwyaf anhygoel ac rydych am rannu hynny gyda’ch cyfoedion a’r byd. Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm wedi cymryd papurau academaidd mawr a’u cywasgu i ddarnau gwybodaeth treuliadwy sy’n tynnu sylw at wylwyr i archwilio’r papur neu’r ymchwil yn fanylach.

Rydym hefyd wedi gweithio ar raglenni addysg ôl-raddedig a phroffesiynol / addysg weithredol. Mae Tantrwm wedi cyfweld cyn-fyfyrwyr a chyfranogwyr presennol i weld sut mae cofrestru a chwblhau cwrs astudio wedi effeithio’n gadarnhaol ar yrfa cyfranogwr.

Mae swyddogaethau arbenigol eraill y mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yn eu cynnal yn cynnwys Ffrydio seremonïau dyfarnu yn fyw, gan ddefnyddio camerâu lluosog i gasglu darlithoedd, Hyfforddi staff a myfyrwyr i saethu ffilmiau dyddiadur, creu ffilmiau amlygu i gyfranogwyr a llawer mwy.

Os ydych chi’n ymwneud â chael sylw i’ch campws, cysylltwch ag Andrew neu Chris.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content