Amdano'r busnes

Ltd. | VAT | Insured

Mae Tantrwm yn gwmni cyfryngau digidol creadigol yn Aberdâr. Rydym yn arbenigo mewn cynhyrchu fideo, ffrydio byw a rheoli cyfryngau cymdeithasol. Mae’r gwaith hwn wedi ein galluogi i rwbio ysgwyddau gyda chriw o fodau dynol anhygoel, ac mae o bob amser yn ysbrydoledig i gwrdd â phobl sydd wedi gweithio i frig ei maes dewisol.

Mae ein tîm yn datblygu’n gyson, gan ddysgu sgiliau newydd a datblygu technegau er mwyn darparu fideo arloesol, creadigol, o ansawdd uchel a helpu pobl cyfleu eu negeseuon i’w cynulleidfa darged mewn ffordd sy’n sicrhau’r effaith fwyaf.

Rydym yn gwmni cyfyngedig, a gofrestrwyd gan VAT, wedi cyflawni Ardystiad COMPTIA ar gyfer ein gwaith ar-lein, a gyflawnwyd gan fuddsoddwyr am ein hymrwymiad i staff, wedi ennill achrediad amgylcheddol ‘y Ddraig Werdd’, ennill gwobrau am ein gwaith Iaith Gymraeg, wedi cael eu henwebu ar gyfer BAFTAau Cymraeg ac yn anad dim, yn credu mewn cyfrannu at ein cymuned leol trwy gyflogi a datblygu pobl.

Tantrwm-Digidol-cynhyrchiad-fideo-digwyddiad-fyw-Caerdydd-Cymru-Bryste-Brenhinol-Llundain-Amdano'r-busnes

Mae ein hethos wrth wraidd rhedeg Tantrwm o ddydd i ddydd

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm hefyd yn defnyddio fideo fel offeryn i helpu sefydliadau i hyfforddi a chymell eu staff a datblygu timau, gan weithio ochr yn ochr â’r gweithwyr proffesiynol datblygu-staff gorau sy’n defnyddio ein sgiliau i helpu i ddarparu atebion ysbrydoledig i hyfforddiant. Gallai hyn fod yn defnyddio ffilmiau fel ymarfer adeiladu tîm, gan ddefnyddio ‘playback’ fideo i helpu timau gwerthu i astudio’i iaith gorfforol neu greu cyrsiau hyfforddi fideo pwrpasol i alluogi’r staff i ddysgu ar eu cyflymder eu hunain.

Am y 18 mlynedd ddiwethaf, rydym wedi gweithio gyda rhai o’r cwmnïau ac unigolion mwyaf dynameg a blaengar yn y byd a chyda’n profiad, ein gwybodaeth a’n creadigrwydd, gallwn ni helpu eich busnes i ddweud y straeon yr ydych am i’ch cynulleidfa eu clywed.