Am y busnes

Cyf | TAW | Wedi'i yswirio

Mae Tantrwm yn gwmni cyfryngau digidol creadigol sydd wedi’i leoli yn Aberdâr. Rydym yn arbenigo mewn cynhyrchu fideo, ffrydio byw a rheoli cyfryngau cymdeithasol. Mae’r gwaith hwn wedi ein galluogi i rwbio ysgwyddau gyda chriw o fodau dynol anhygoel ac mae bob amser yn ysbrydoledig i gwrdd â phobl sydd wedi gweithio eu ffordd i frig eu dewis faes.

Mae ein tîm yn esblygu’n gyson, gan ddysgu sgiliau newydd a mireinio technegau er mwyn cyflwyno fideo arloesol, creadigol o ansawdd uchel a helpu pobl i gyfleu eu negeseuon i’w cynulleidfa darged mewn ffordd sy’n sicrhau’r effaith fwyaf posibl.

Rydym yn gwmni cyfyngedig, wedi cofrestru ar gyfer TAW, wedi ennill Tystysgrif COMPTIA ar gyfer ein gwaith ar-lein, wedi cyflawni Buddsoddwyr mewn Pobl am ein hymrwymiad i staff, wedi ennill achrediad amgylcheddol ‘Y Ddraig Werdd’, wedi ennill gwobrau am ein gwaith Cymraeg, wedi cael ein henwebu ar gyfer BAFTA Cymru, ac yn anad dim yn credu mewn cyfrannu at ein cymuned leol drwy gyflogi a datblygu pobl.

Mae ein hethos yn ganolog i redeg Tantrwm o ddydd i ddydd.

Mae Tantrwm hefyd yn defnyddio fideo fel arf i helpu sefydliadau i hyfforddi ac ysgogi eu staff ac i ddatblygu timau, gan weithio ochr yn ochr â’r gweithwyr proffesiynol datblygu staff gorau gan ddefnyddio ein sgiliau i helpu i gyflwyno atebion hyfforddi ysbrydoledig. Gallai hyn gynnwys defnyddio gwneud ffilmiau fel ymarfer adeiladu tîm, defnyddio chwarae fideo i helpu timau gwerthu i astudio iaith eu corff neu greu cyrsiau hyfforddi fideo pwrpasol i alluogi staff i ddysgu ar eu cyflymder eu hunain.

Am y 20 mlynedd diwethaf rydym wedi gweithio gyda rhai o’r cwmnïau ac unigolion mwyaf deinamig a blaengar yn y byd ac, ynghyd â’n profiad, ein gwybodaeth a’n creadigrwydd, gallwn helpu eich busnes i adrodd y straeon rydych am i’ch cynulleidfa eu clywed.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content