Amdanom ni

Sefydlwyd yn 2000 cynhyrchwyd dros 1500 o ffilmiau

Ers y flwyddyn 2000 mae Cyfryngau Digidol Tantrwm wedi bod yn cwrdd â phobl wych a gwneud fideos anhygoel gyda nhw.

Rydym yn gweithio gyda rhai o’r unigolion a’r sefydliadau mwyaf anhygoel a blaengar mewn gwyddoniaeth, cerddoriaeth, treftadaeth, darlledu a’r celfyddydau.

Daw dros 90% o’n gwaith o gwsmeriaid ailadroddus neu gleientiaid presennol sy’n argymell ni i eraill. Rydym yn hynod ddiolchgar o hyn. Mae’n adlewyrchu ar ansawdd y gwaith rydym yn ei wneud a’n profiad cyffredinol o gwsmeriaid o weithio gyda’r tîm yma yn Tantrwm.

Rydym wedi ein lleoli yn Ne Cymru ond mae ein cleientiaid ar draws y DU ac Ewrop.

90% Cwsmeriaid sydd wedi dychwelyd

Creadigol a Technegol

Tantrwm-Digidol-cynhyrchiad-fideo-digwyddiad-fyw-Caerdydd-Cymru-Bryste-Brenhinol-Llundain-Amdanom-Ni

Cymryd eich cyfyngiadau cyllidebol heibio eu ffin greadigol.

Mae gan y tîm yn gyfryngau digidol Tantrwm bortffolio o waith sy’n rhychwantu degawdau. Yn yr amser hwnnw, rydym wedi gweithio gyda chyllidebau mawr yn ogystal â bach, enwogion ‘A-list’, sefydliadau ‘Blue Chip’, breuddwydwyr, fasnachwyr unig, elusennau a llywodraethau.

Mae un peth dal yn gyson. Cariad am y gwaith yr ydym yn ei wneud. Mae ein tîm yn deall y fraint o gael gyrfa sy’n eich cadw ar flaenau eich traed, yn eich galluogi i barhau i hyfforddi a phrofi eich sgiliau yn ogystal â gallu cwrdd â’r unigolion mwyaf anhygoel, creu ar gyfer gweledigeithwyr, helpu eraill i gyflawni eu breuddwydion ac i beidio â chael ei gyfyngu gan ein maes gwaith.

Adlewyrchir hyn yn ein dymuniad i ddal eich sylw, eich helpu i ddeall ein hethos, a chyda’n gilydd ffurfio cyfeillgarwch gweithio parhaol sy’n trosi eich sefyllfa waith cyfredol. Rydym am fod eich tîm, eich cefnogaeth, eich help a’r gwaith yr ydych yn falch ohono.

Cysylltwch i ddarganfod sut gall Tantrwm helpu.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content