Ffrydio fideo byw

Arbenigwyr wrth gyflwyno ffrydio fideo byw aml-camera a chroes-lwyfan

Mae’n ffaith bod fideo byw ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn cadw ac yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd yn fwy nag unrhyw offeryn cyfathrebu arall. Mae Tantrwm yn un o’r darparwyr ffrydio byw gorau a fedrus yn y De Orllewin.

Gyda nifer o unedau ffrydio byw sydd ar gael i’w defnyddio ar unwaith, gallwch chi ymddiried ynddo i gael pob agwedd dan sylw.

Gwyddom sut i oresgyn materion gyda rhwydweithiau cynadledda a sut i nwylo’n gadarn ar 3G a 4G. Gallwn hyd yn oed ddefnyddio ein technoleg cyswllt lloeren ein hunain.

Os bydd siarad am gyfeiriadau IP, cyfradd fras, oedi sain, cywasgu, cymarebau cyhuddiad, SDI, NDI a PoE yn anfon eich sbwrn yn ôl, yna gadewch i Dantrwm Digital Media gymryd y pwysau i ffwrdd.

Dwyieithog ar bob sianel gymdeithasol

Ewch yn fyw ar eich holl sianeli cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog ac ymgysylltu â’ch cynulleidfa

Mae cynnig ffrydio byw Tantrwm yn cynnwys cyflwyno fideo dwyieithog i sianeli lluosog. Mae galw arnom o gynadleddau, asiantaethau’r llywodraeth ac elusennau i’w helpu i fodloni eu rhwymedigaethau statudol a goresgyn rhwystrau technegol megis darparu sylw cynhadledd fyw.

Rydym yn defnyddio camerâu robotig gyda’n hachosion ‘stiwdio mewn blwch’ sydd wedi’u comisiynu’n arbennig ar gyfer ffrydio dwyieithog. Datblygwyd y systemau ‘stiwdio mewn blwch’ mewn ymateb i geisiadau gan Lywodraeth Cymru. Roeddent yn gofyn am atebion cywir a chyflym sy’n caniatáu trosglwyddo dwyieithog ar y pryd dros sawl sianel cyfryngau cymdeithasol (fel arfer Periscope, Facebook a Youtube).

Mae adnoddau digonol gyda Cyfryngau Digidol Tantrwm a gallant eich cefnogi chi a’ch digwyddiad gyda thechnegwyr Live Stream, gweithredwyr camera creadigol a phrofiadol a’r holl becynnau sydd eu hangen arnoch.

  • Mae Camerâu Robotig yn ein galluogi i dorri i lawr ar amser sefydlu a staffio. Maent yn ein galluogi i gael lluniau o onglau a fyddai’n anodd o driphlyg, camera a gweithredwr.
  • Mae ein pecynnau flyaway Blackmagic design ‘Stiwdio mewn bocs’ yn dod i mewn i amrywiaeth o achosion flyaway ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd. O’r micro camera camera symudol uwch 4, i’r system dwyieithog camera camera 8. Maent yn cynnwys cymysgedd 16 sianel sain a recordiad camera annibynnol 8 sianel i SSD.
  • Mae Power over Ethernet (PoE) yn galluogi gosod cyflym fel bod un cebl yn cael ei rhedeg i bob camera (yn hytrach na Power + Signal + Control).
  • Mae ein systemau yn cael eu hadeiladu er mwyn iddynt gael eu gosod ar drywydd, eu dadgofio a’u gosod yn syth eto’n gyflym iawn. Mae’r systemau ar castors sy’n eu galluogi i gael eu symud rhwng ystafelloedd ‘break-out’ yn ystod sesiynau cynhadledd.
Tantrwm-Digital-Live-Event-Video-Production-Cardiff-Wales-Bristol-Reading-London-02

Gadewch i Dantrwm ymdrin â y dechnoleg fel y gallwch ganolbwyntio ar gynnwys a ansawdd y cyflwyniad sy’n cael ei gyflwyno

Prosiectau Diweddaraf

Tantrwm-Digital-Live-Event-Video-Production-Cardiff-Wales-Bristol-Reading-London-Craig

SD Symudol Live

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Mae’r pecyn hwn yn ddelfrydol ar gyfer cleientiaid sydd angen...

Darllen mwy
Scroll to Top

Let's talk

Skip to content