Llwyfannu a Lloches

Codi eich perfformiad a diogelu eich artistiaid.

Mae gan Tantrwm ystod eang o lwyfannau hawdd eu sefydlu ac amlbwrpas ar gyfer pob digwyddiad bach a chanolig. Mae hyn yn cynnwys cam drelar chadoedd 36 metr sgwâr, llwyfannau uwch modiwlaidd ar gyfer perfformiadau a lleoliadau bach a hyd yn oed ‘codwyr isel’ i geir a cherbydau eu harddangos mewn sioeau awyr agored. Boed yn fand yn perfformio sioe neu gynhyrchiad ysgol, mae gennym lwyfannu i gyd-fynd â’ch lleoliad.

Mae gennym hefyd bebyll ymestyn o bob maint ar gyfer pob achlysur, sy’n wych ar gyfer priodasau a digwyddiadau lle gallwch chi roi lle i bobl allan o’r haul (neu law)

Image of Staging
Image of Staging
Scroll to Top
Skip to content