Gwerthu a Llogi

Cyn Tantrwm roedd gan ein Prif Weithredwr fenter fach yn gwerthu a gosod taflunyddion, sain a AV arall. Daeth hwnnw’n Tantrwm a daeth y ffocws i greu cynnwys fideo a digidol. Ond rydym bob amser wedi cefnogi ein cwsmeriaid gyda chyngor, cefnogaeth a chaledwedd pan oedd angen cit penodol arnynt. Yn aml byddai cleient ‘eisiau’ sgrin neu gamera drud pan fyddai taflunydd neu iPhone rhad yn fwy addas. Rydym yn darparu cyngor cadarn ac Archwiliadau Clyweledol.

Rydym yn ailwerthwyr ar gyfer pob un o’r Brandiau Clyweledol gorau. ath nid ‘box shifters’. Rydym yn gweithio gyda chleient i ddeall eu huchelgeisiau, lefel eu gwybodaeth a senarios defnydd. Yna byddwn yn gweithio gyda nhw i gyflenwi a gosod offer sy’n cyd-fynd â’r hyn y gallem ei ddefnyddio a’i gyflenwi ar ôl y gosodiad.

E.e. efallai y bydd angen gosod camera ffrydio byw ar grŵp cymunedol neu ysgol. Byddem yn nodi ateb a fyddai’n eu galluogi i rentu ac ychwanegu at eu system pan fydd angen digwyddiadau mwy. Ond hefyd defnyddio e-ddysgu pwrpasol fel bod staff yn gallu uwchsgilio a hyd yn oed e-fasnach i werthu digwyddiadau neu hyfforddiant ar-lein.

Os oes angen offer arnoch i’w llogi neu ei werthu, cysylltwch â ni a gallwn eich cynorthwyo gyda’ch digwyddiad.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content