Marchnata Fideo

Mae fideo yn offeryn marchnata pwerus ar gyfer unrhyw fusnes.

Ond pa fath o fideo sydd ei angen arnoch yn dibynnu ar ba fath o fusnes sydd gennych.

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau o sawl sector ac o lawer o wahanol feintiau. Mae busnesau bach a chanolig, masnachwyr lleol, cwmnïau PLC rhyngwladol a bwytai artisanal wedi manteisio ar ein harbenigedd a’n profiad.

O fideos firaol i strategaethau cyfryngau cymdeithasol, gall Tantrwm eich helpu i sefyll allan o’r dorf a dod o hyd i’ch cynulleidfa.

Gadewch inni gefnogi eich tîm marchnata

Gadewch i’n gallu technegol ffiwso gyda gweledigaeth eich tîm creadigol

Rydym ni wedi gweithio gyda Le Chaudron D’neu, cynhyrchydd nougat artisanal yn Ne Ffrainc i greu cyfres o fideos sy’n dangos y gofal a’r sgil sy’n mynd i mewn gan wneud eu cynnyrch. Helpodd y fideos gyfrannu at gynnydd o 30% mewn gwerthiannau yn y mis ar ôl iddynt gael eu rhyddhau ar-lein.

Arloeswyr Peirianneg, ‘Punk’d couplings’ a ddaeth i Dantrwm i’w helpu i werthu eu dyfais newydd – cynnyrch a anelwyd at beirianwyr sy’n gweithio ar faglod moethus. Crewyd cyfres o weledigaethau 3D a ddangosodd sut y byddai cynhyrchion Punk’d yn arbed amser ac arian iddynt.

Wnaeth Tîm marchnata Amgueddfeydd Cymru cysylltu â Chyfryngau Digidol Tantrwm i hyrwyddo eu Gwyl ‘be amazed’ a fyddai’n digwydd mewn amgueddfeydd ledled Cymru. Fe wnaethom greu cyfres o ffilmiau a oedd yn archwilio’r cysylltiad emosiynol sydd gan bobl â gwrthrychau y maent yn eu trysori ac yna dangosir y ffilmiau ar deledu lleol i hyrwyddo’r wyl yn ogystal ag ar eu sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Gall Tantrwm gyd-fynd â’ch gweithrediadau gadael.

Rydym wedi ein contractio gan gwmnïau rhyngwladol i weithredu ar eu rhan a gweithio gyda neu fel rhan annatod o’u hadrannau cyfathrebu.

Mae rhai gwasanaethau yr ydym yn eich cefnogi chi gyda yn cynnwys:

 • Ffilmiau dyfais symudol
 • Hyfforddi staff i gipio fideo a stiliau ar ffonau
 • Ailddefnyddio ffilmiau presennol
 • Ychwanegu isdeitlau
 • Ychwanegu tros-lais newydd
 • Trosi fformatau
 • Datblygu ffilmiau newydd
 • Cynnal cyfweliadau
 • Cofnodi sesiynau hyfforddi.
 • Casglu tystiolaeth ar gyfer achosion llys
 • A llawer mwy.
Scroll to Top

Let's talk

Skip to content