Arlwyo

I gyd-fynd â’n Pebyll Parti, Waliau Fideo Anferth, ffrydiau fideo byw, llwyfannu, goleuo a sain rydym hefyd yn cynnig atebion arlwyo. Archebwch becyn digwyddiad Tantrwm ac elwa o’ch holl ofynion a ddarperir gan un tîm.

Wedi’r cyfan, ar ôl i chi drefnu digwyddiad y degawd pwy sydd am orfod meddwl am ddarparu bwyd a diod i’ch gwesteion. Gadewch inni roi’r pecynnau parti mwyaf anhygoel i chi ynghyd â’ch cwrw neu seidr go iawn wedi’i frandio eich hun, y Wagon Seidr enwog, popty pizza pren, sbwd rhost, crempogau, popcorn a llawer mwy.

Pam fod gan gwmni AV fraich arlwyo? Dechreuon ni gyda’r Wagon Seidr. Roedd yn cael ei sgrapio ac roedd yn rhaid i ni ei achub. Yna fe wnaethom adeiladu Wagon Pizza yn ystod y Cloi i Lawr i helpu gyda rhai o’r digwyddiadau awyr agored yr oeddem yn eu cynnal.

Canmol y Sinema Sgrin Fideo LED. Yna gofynnodd pobl am becynnau. IE Y sgrin, sain, goleuo, bwyd a diod. Mae’r offer cyfunol a ddarperir gan lawer o’r un staff yn golygu gostyngiad sylweddol mewn costau i’r cleient, llai o gyflenwyr i ddelio ag ef a dim ond un digwyddiad i dîm Tantrwm. Gwell i bawb!

Eisiau lleoliad sy’n anarferol? Gallwn helpu i drefnu hysbysiadau digwyddiad dros dro, felly nid oes diwedd ar y posibiliadau wrth ddewis lleoliad.

Ffoniwch Andrew neu Tom ar 01685 876700 a gadewch i ni helpu i wneud eich digwyddiad yn un i’w gofio.

• Atebion Digwyddiad Cyflawn

• Profiad Arlwyo Unigryw

• Arbedion Cost Integredig

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content