Cynhyrchu fideo B2B

Wedi’i Sgriptio | Byw | Animeiddio

Yn aml, gall fideos B2B fod yn pethau diflas. Cyflwyno negeseuon a ffeithiau yn syth i gamera bron fel pe bai ei alwad fideo un ffordd. Ddim gyda Chyfryngau Digidol Tantrwm. Mae Tantrwm yn sylweddoli pwysigrwydd brandio a chyflwyno hunaniaeth gadarn mewn ffordd ysbrydoledig.

Mae’r gallu i gynhyrchu fideo creadigol, ynghyd â’n gwybodaeth farchnata arbenigol, yn golygu y gallwn wneud eich fideos B2B yn effeithiol, yn llawn gwybodaeth ac yn ddifyr. Wedi’r cyfan, profir bod fideo yn llawer mwy deniadol i gynulleidfa nag unrhyw lyfryn.

Rydym yn cydweithio’n agos â’ch busnes. Dod i adnabod chi, eich hunaniaeth, eich nodau, eich cynulleidfa darged a’u gofynion, er mwyn creu darlun mor gywir â phosibl, creu strategaeth effeithiol a’n galluogi i ni wneud ffilm gredadwy, ymgysylltu ac egnïol sy’n cyd-fynd â’ch strategaeth brandio a marchnata.

Nid oes angen fideo B2B fod yn diflas.

Mae llawer o fathau o’r hyn a fyddai’n cael eu hystyried yn fideos Busnes i Fusnes (B2B). Yn gyffredin fe welwch:

  • Ffilmiau tysteb
  • Sesiynau Q a A
  • Ffilmiau Selfie ar ffonau symudol
  • Cyfarwyddyd
  • Webinars
  • Sgrin gwyrdd
  • a mwy

Mae’r rhestr yn mynd ymlaen. Mae rhywbeth yr ydych wedi’i weld yn y prif ffrwd teledu wedi cael ei gynnig ar ryw adeg fel ffilm B2B.

Mae angen i’ch ffilm B2B fod yn un peth yn unig. Yn briodol i’r gynulleidfa fod dyletswydd arnoch neu y mae angen i chi gyfathrebu â hi.

Efallai y bydd eich Prif Swyddog Gweithredol mewn siaced stribed pin, eistedd ar ddesg a chyflwyno darn sgriptiedig i gamera.

Yn yr un modd, gall yr un Prif Swyddog Gweithredol sy’n gwisgo cap pêl-droed tra’n cnoi gwm cnoi a gweiddi ar ei ffôn symudol fod yn briodol iawn. Yr allwedd yw bod yn ymwybodol iawn o’ch cynulleidfa.

Mae ffilm B2B da yn golygu deall pwy rydych chi’n siarad i.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content