Cynhyrchu fideo dwyieithog

Cymraeg | Saesneg | Arall …

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm wedi bod yn creu fideos Cymraeg dwyieithog ers 2000. Yn yr amser hwn, rydym wedi bod yn gyson â’r ddeddfwriaeth sy’n datblygu o ran cyfathrebu dwyieithog yng Nghymru.

Gan fod nifer sylweddol o’n cleientiaid naill ai yn Llywodraeth Cymru neu’n derbyn eu cyllid gan Lywodraeth Cymru, mae gennym lawer iawn o brofiad o ran cyflwyno prosiectau sy’n trin y Gymraeg a’r Saesneg fel ieithoedd cyfartal.

Ar gyfer ffrydio byw, mae hyn wedi arwain at ddatblygu a buddsoddi mewn technoleg sy’n ein galluogi i ddarparu nifer o ffrydiau ar y pryd o unrhyw ddigwyddiad, pob un â’u sain eu hunain. Mae hyn yn caniatáu cyfieithu byw fel y gall y gynulleidfa ar-lein benderfynu drostynt eu hunain pa iaith i gael mynediad at y cynnwys trwy.

Wrth galon ein busnes.

Mae ffrydio byw dwyieithog a chynhyrchu fideo creadigol wrth wraidd ein busnes

Ar gyfer cynhyrchu fideo, mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yn creu dwy fersiwn gwbl ar wahân ar gyfer pob ffilm, un yn Saesneg ac un arall yn Gymraeg. Mewn rhaglenni dogfen bydd hyn yn golygu ein bod ni’n dod o hyd i gyfweleion sy’n ddwyieithog, neu lle bo angen, dod o hyd i gyfwerthwyr sy’n siarad Cymraeg â chyfweleion nad ydynt yn ddwyieithog ac yn cynnal cyfweliad ar wahân.

Ar gyfer cynyrchiadau arddull drama, rydym yn saethu pob golwg yn ôl-wrth-gefn, unwaith yn Gymraeg ac unwaith yn Saesneg.

Ym mhob achos mae siaradwr Cymraeg rhugl yn bresennol naill ai’n cynnal y cyfweliadau neu’n goruchwylio’r ffilmio i sicrhau bod ansawdd y cynnwys Cymraeg mor uchel â phosib. Gallai hyn fod yn aelod o dîm Tantrwm neu un o’ch staff dynodedig.

Cynhyrchiad Fideo Digwyddiad Byw Digidol Tantrwm Caerdydd Cymru Bryste Darllen Llundain Cymraeg
Scroll to Top

Let's talk

Skip to content