Criw ffilm 3 person

Hyblyg | Cynhyrchu | Profiad

Mae gan Cyfryngau Digidol Tantrwm dîm o griw profiadol, creadigol, thechnegol, sydd wedi ennill gwobrau sy’n gallu eich cynorthwyo yn eich cynhyrchiad. Mae gennym hefyd offer o’r radd flaenaf, yn fewnol, nad oes raid iddo gael ei gyflogi gan gwmni allanol.

Mae’r manteision y mae ein tîm yn dod â’ch cynhyrchiad yn llawer. Mae criw Tantrwm yn gweithio gyda’i gilydd yn rheolaidd a gwybod sut mae ei gilydd yn gweithredu. Rydym hefyd yn deall yr offer a’r prosesau y mae pob aelod o’r tîm yn eu defnyddio.

Mae hyn i gyd yn arwain at gyfathrebu cryf pan fyddant mewn swydd, amser sefydlu’n gyflym, y gallu i ail ddyfalu beth yw aelodau pob tîm a dealltwriaeth o ‘pa offer sy’n mynd ble’.

Mae hyn yn sicrhau gwell profiad i chi, ein cleient, trwy gynhyrchu llymach, llai o drafferth wrth drefnu saethu a phris sy’n llai na’r hyn y byddai’n ei gostio pe byddai’n rhaid i chi ddod o hyd i aelodau ac offer y tîm unigol.

Beth ydych chi'n ei gael yn y pecyn?

Gellir criw ffilm 3 person Tantrwm newid mewn ffordd sy’n gweddu i’ch cynhyrchiad.

Gallai hyn gynnwys unrhyw gyfuniad o’r rolau canlynol:

 • Cyfarwyddwr
 • Cyfwelydd
 • Gweithredwr Camera
 • Cynorthwyydd Camera
 • Person Sain
 • Technegydd goleuo
 • Cyfarwyddwr goleuo
 • Cyfarwyddwr hunan saethu
 • Cyfwelydd Cymraeg
 • Cyfarwyddwr Cymreig
 • Rhedwr / cynorthwyydd cynhyrchu
 • Ffotograffydd

Pa offer a ddefnyddiwn?

Byddai’r offer safonol a fyddai’n cael ei gynnwys yn ein Pecyn criw ffilm 3 person yn cynnwys:

“Camera 4k Sony ( Fs7 neu A7sii : rydych chi’n nodi)
Detholiad o lensys
Cardiau cof ar gyfer camera (hyd at 3 awr o amser cofnodi)
Tripod
2m slider (mae dewis rheoli cynnig ar gael) a tripods
Goleuadau a gels cyfweld LED Safon 3 pwynt
Boom mic a polyn (Sennheiser 416 neu Rode NTG2)
2 mic lapel a derbynyddion radio / trosglwyddydd
Cymysgydd sain a recordydd

Rydym hefyd yn cyflenwi cerbyd criw a all ddarparu ar gyfer 5 o bobl a chyfarpar (VW Transporter)

Tantrwm-Digital-Media-Awards-Filming-Libraries
Scroll to Top

Let's talk

Skip to content