Cysylltwch â Ni

Mae’r tîm yn griw cyfeillgar, ac er bod gennym yr offer ar gyfer cyfarfodydd ar-lein neu gyfathrebu trwy’r maes digidol, mae well gyda ni i cwrdd ‘wyneb yn wyneb’ i dal i fyny rywbryd.

Rydym yn falch o ddod atoch i siarad trwy syniadau, cyllideb, cynigion neu i gwmpasu prosiect. Mae croeso i chi hefyd ddod i weld ni. Rydym yn falch o alw ein cartref y Nghymoedd De Cymru. Mae’n rhan hardd o’r wlad gyda theithiau cerdded, beicio mynydd a’r pharc cenedlaethol Bannau Brycheiniog wrth ein drws.

Rydyn ni’n 25 munud i’r gogledd o Gaerdydd os ydych chi’n gyrru. Cymerwch J32 ar yr M4, yna i’r gogledd ar yr A470. Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Aberdâr a pharcio’r drws nesaf i Lidl (neu yn Lidl am barcio 90 munud am ddim). GPS: CF44 8AD Rhif 66

Os ydych chi’n cymryd trên, yna’r stop olaf ar linell drenau Cwm Cynon yw Aberdâr. Rydyn ni’n 15 munud i fwrdd os ydych yn gerdded o’r orsaf. GPS: CF44 8AD Rhif 66

Speak to Us

Scroll to Top
Skip to content