Ffilmiau Addysg

Ysgol | Coleg | Prifysgol

Pan fyddwn yn sôn am ffilmiau addysg efallai y byddwch chi’n meddwl am ddysgu ar-lein, ffilmiau i hyfforddi pobl neu hyd yn oed ffilmiau sy’n lobïo gwleidyddion i wella’r system addysg. Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm efo llawer o profiad ac wedi cyflwyno llawer o’r mathau hyn o ffilmiau.

Fodd bynnag, gall y term ‘ffilmiau addysg’ hefyd olygu ffilmiau sy’n gwerthu cyflawniadau a rhinweddau sefydliad dysgu. Yn yr UDA, mae’n gyffredin i ysgolion a cholegau gystadlu am fyfyrwyr.

Mae hyn yn dod yn fwyfwy cyffredin yn y DU.

Mae fideo ar Cyfryngau Cymdeithasol yn gweithio mwy nag unrhyw gynnwys arall

Gall Cyfryngau Digidol Tantrwm helpu eich sefydliad gyda fideo o ansawdd uchel sy’n mynegi llwyddiannau a chyflawniadau eich staff, eich disgyblion a’ch cyn-fyfyrwyr. Rydym wedi helpu prifysgolion ac ysgolion ledled y DU i gael y newyddion da o flaen cannoedd o filoedd o ddisgyblion potensial, rhieni, staff y dyfodol a chyllidwyr.

Efallai y byddwch yn dod o ysgol sy’n cystadlu’n lleol i fyfyrwyr. Gallwn gyfweld â staff, rhieni, disgyblion presennol a blaenorol, a llysgenhadon eraill ar gyfer eich ysgol. Gallwch chi wedyn ddosbarthu’r ffilm honno ar-lein ac ar arwyddion yr ysgol. Grymuso staff a myfyrwyr trwy rannu negeseuon cadarnhaol.

Bydd ein staff creadigol a thalentog yn helpu i nodi sut mae’ch cystadleuwyr yn cyfathrebu ac yn gallu datblygu strategaeth a fydd yn eich diffinio fel sefydliad sy’n arwain.

Eisiau darganfod mwy o ffyrdd y gallwn ni helpu eich sefydliad?

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content