Sain

Mae cael eich clywed yn hanfodol ar gyfer eich digwyddiad, boed yn siarad mewn cynhadledd, neu’n sicrhau bod gan eich band sain ffres, mae gan Tantrwm y profiad i’w gyflwyno. Rydyn ni eisiau sicrhau bod eich digwyddiad yn cael ei baru â’r offer cywir, nid yr hyn sydd ar y silff. Rydym yn cymryd yr amser i ddeall beth sydd ei angen arnoch chi a’ch lleoliad; priodi’r gofod gyda’r siaradwyr.

Yn gweithio fel DJ a gosodwr clyweled cyn sefydlu Tantrwm, mae gan Andrew 30 mlynedd o brofiad mewn sain. Mewn gwirionedd roedd i fod i astudio acwsteg ym Mhrifysgol Salford (ond ni allai fforddio’r tocyn bws ar gyfer y cyfweliad) cyn astudio Electroneg. Ni fydd y cyntaf i gyfaddef nad Tantrwm yw eich tîm ar gyfer systemau PA stadiwm fawr. Rydym yn cyflenwi digwyddiadau bach, 10 i 3000 o bobl, y tu mewn neu’r tu allan, parhaol neu rent. 

Mae gennym ddigon o stoc fewnol a staff medrus i reoli cynadleddau a digwyddiadau lle mae angen microffonau darllenfa, llaw, clip tei neu glustffonau ar gyflwynwyr. O fewn stoc Tantrwm mae gennym ni’r desgiau a’r rigiau cymysgu digidol diweddaraf sydd wedi’u cyfuno â galluoedd ffrydio byw a phodlediadau. 

Mae prinder staff clyweledol medrus yn y DU. Fe’ch cynghorir i’n harchebu ymhell cyn eich digwyddiad arfaethedig. 

Digidol yr holl ffordd

Rydym yn defnyddio’r desgiau cymysgu digidol diweddaraf i gyflwyno’r profiad sydd ei angen ar eich prosiect.

Gyda digwyddiadau hybrid, mae cael sain i mewn ac allan i’ch cynulleidfaoedd personol a rhithwir yn hanfodol ar gyfer profiad llyfn a phleserus. Mae gan Tantrwm y profiad a’r ddealltwriaeth i greu digwyddiadau trochi a di-dor!

Mae ein systemau meicroffon di-wifr yn sicrhau nad oes unrhyw linynnau ynghlwm (yn llythrennol), gan eich cadw i symud a chanolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig, yn hytrach na, “a ydw i’n mynd i faglu dros y cebl hwn?”

Rydym yn defnyddio systemau o Sennheiser & Trantec i enwi dim ond rhai.

Gallwn ddarparu ar gyfer ystod o wahanol ddigwyddiadau, o baneli cynadledda, a darlithoedd agoriadol i geginau arddangos lle na all y meicroffon ymyrryd â’r defnyddiwr.

Scroll to Top
Skip to content