Celfyddydau a diwylliant

Amgueddfa | Archifau | Llyfrgell | Oriel

Mae Diwylliant a Chelfyddydau yn chwarae rhan enfawr yn ein cymunedau ac yn ffurfio rhan helaeth o’r economi. Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yn frwd dros gefnogi’r celfyddydau creadigol. Mae geiriau, delweddau a synau yn rhan annatod o natur ein busnes. Dyma’r offer sy’n creu emosiwn, adwaith a theimladau nid yn unig yn y gwyliwr, ond hefyd yn y crewr.

Mae ein tîm yn byw ac yn anadlu’r celfyddydau. Stephen sy’n addoli ysgrifennu creadigol, Chris sydd â degawdau o brofiad yn ysgrifennu a pherfformio cerddoriaeth, Andrew sy’n generadur syniadau ac yn chreadigol yn y gegin, mae Claudio yn clown cofrestredig, ac mae Cat hefyd yn gyfansoddwr a pherfformiwr medrus, mae Malcolm yn caru ei ardd ac yn dod yn greadigol gyda’r cyfrifon. Mae ein holl dîm yn chwarae eu rhan yn y gymuned maen nhw’n byw ynddi ac yn cefnogi’r ymdrech greadigol.

Ein gwaith ar ddigwyddiadau artistig

Fallen Poets

Cydweithiodd Cyfryngau Digidol Tantrwm â Llyfrgell Genedlaethol Cymru i greu’r addasiad sinematig hwn o gerddi a ysgrifennwyd gan filwyr a wnaeth ymladd a marw yn y rhyfel byd cyntaf.

Y ffilmiau oedd canolbwynt arddangosfa yn y Llyfrgell Genedlaethol o’r enw ‘Fallen Poets’ ac fe’u defnyddiwyd hefyd fel rhan o ymgyrch hyrwyddo ‘Blwyddyn y chwedlau’ Croeso Cymru.

Gŵyl Opera Grange

Gan weithio gyda’n ffrindiau yn StageCast, defnyddiasom ein cerbyd stiwdio gynhyrchu symudol i alluogi recordiad o wyth camera yn fyw o ddwy operas yr ŵyl. Un yn llwyfanniad llawn Agrippina a fersiwn lled-lwyfan ar Candide.

Pŵer y Fflam

Roedd Gemau Olympaidd Llundain 2012 yn dod â mwy na dim ond chwaraeon o’r radd flaenaf i’r DU. Yn rhedeg ochr yn ochr â’r Olympiad Chwaraeon roedd Olympiad Diwylliannol hefyd. Gan weithio gydag Arad Consulting, creodd Tantrwm Digital Media werthusiad fideo o lwyddiant y prosiect i fynd ochr yn ochr â’u hadroddiad ysgrifenedig.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content