Wagon Pizza

Pawb yn Caru Pizza

Os yw eich gwesteion eisiau llysieuol, fegan, heb glwten neu wledd gig, yna mae ein popty pizza pren yn berffaith i chi. Mae pizzas Tantrwm o safon uchel, wedi’u hymestyn â llaw, wedi’u pobi â charreg a’u tanio â phren i roi pryd o fwyd llawn naws ŵyl i chi a’ch gwesteion. Mae’r wagen pizza yn ôl-gerbyd proffesiynol unigryw lle mae pizzas yn cael eu coginio mewn 60 eiliad reit o flaen eich llygaid.

Mae fflam dreigl y popty pren yn hypnotig a thynnwch eich sylw ati. Mae’r bwyd yn cael ei baratoi’n hylan mewn bocs ceffyl wedi’i drawsnewid yn chwaethus gydag ardaloedd rheweiddio, storio a pharatoi pizza. Mae’r holl staff trin bwyd wedi’u hyfforddi a’u hardystio gan NCASS fel y gallwch fod yn dawel eich meddwl eich bod mewn dwylo diogel.

Pam fod gennym ni Popty Pizza? Cafodd ei eni yn ystod y cyfnod cloi. Prosiect hunan-adeiladu i ategu ein gwasanaeth sgrin fawr a sinema. Nawr mae galw amdano mewn digwyddiadau ar draws De Cymru oherwydd mae’r pizzas yn wych. Daw fel rhan o becyn o bethau eraill. Felly mae’n well ffonio a darganfod sut i archebu lle. Y Pizza gorau yn y cymoedd – o bell ffordd!

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content