Graffeg Symudiad

Chwaethus | Addysgiadol

Effeithiau ar y sgrin ac animeiddiad yw graffeg symud a ddefnyddir i gyfoethogi stori ac o bosibl hysbysu’r gwyliwr yn well. Gallai’r effeithiau hyn fod mor gynnil na fyddech chi’n sylwi arnyn nhw oni bai eich bod chi’n edrych, fflachio lens er enghraifft.

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yn defnyddio Adobe After Effects, Photoshop ac Autodesk Maya i roi ein heffeithiau ar waith. Rydym yn deall y meddalwedd ond hefyd yn greadigol ac wrth ein bodd yn cael y cyfle i fynegi hyn yn weledol.

Rydym yn gweithio o fewn eich canllawiau brand ac yn sicrhau bod naws gyson yn cael ei chyfleu trwy gydol eich cyfathrebiadau. O pigiadau teitl agoriadol, traean is, graffeg ar y sgrin a theitlau diwedd. Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yma i helpu.

Cyfleu gwybodaeth ychwanegol

Gallai Graffeg Symudol fod yn gynnil ond gallant wneud gwahaniaeth enfawr i’r cynnyrch terfynol. Byddai adlewyrchiad mewn fisor neu sbectol haul o fachlud haul neu eclips solar yn enghraifft berffaith o graffig mudiant sy’n helpu i symud stori yn ei blaen.

Mewn ffilm a arweinir gan gyfweliad mae’n bwysig bod y cyfweleion yn cael clod ar y sgrin er mwyn i’r gynulleidfa roi awdurdod a sylwedd i’r geiriau a siaredir. Rhaid i’r ffordd y mae’r rhai ar deitlau sgrin yn ymddangos ac yn gadael y sgrin fod yn gynnil a pheidio â thynnu sylw oddi wrth y neges a roddir.

Byddai graffeg symud hefyd yn cynnwys effeithiau arbennig eraill. Rydym wedi bod yn hysbys i ychwanegu ‘Light Sabers’ at ffilmiau corfforaethol, cychod gofod animeiddiedig, trawstiau laser, ffilm wedi’i arafu, a mwy. Harddwch cynhyrchu fideo yw bod yr amhosibl yn dod yn bosibl.

Mae gan Cyfryngau Digidol Tantrwm ddylunwyr graffeg mewnol a fydd yn sicrhau na chewch eich siomi.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content