Graffeg Symudol

chwaethus | Addysgiadol

Mae graffeg symudol yn effeithiau ar-sgrîn ac animeiddiad a ddefnyddir i wella stori ac o bosib hysbysu’r gwyliwr yn well. Gallai’r effeithiau hyn fod mor cyfforddus yn y fide, na fyddech yn sylwi arnynt oni bai eich bod yn edrych, er enghraifft, lens flare.
Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yn defnyddio Adobe After Effects, Photoshop ac Autodesk Maya i weithredu ein heffeithiau. Deallwn y meddalwedd ond rydym hefyd yn greadigol ac yn caru cael y cyfle i fynegi hyn yn weledol.

Rydym yn gweithio o fewn canllawiau eich brand ac yn sicrhau bod tôn gyson yn cael ei gyfleu trwy gydol eich cyfathrebiadau. O stingiau agorol y teitl, traeanau is, graffeg ar sgrin a theitlau diwedd. Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yma i helpu.

Cyfryngau digidol Tantrwm cynhyrchu fideo Tantrwm

Mae Graffeg symudol yn cyfleu gwybodaeth ychwanegol yn ystod eich fideo

Gallai Graffeg Symudol fod yn gynnil ond gallant wneud gwahaniaeth enfawr i’r cynnyrch terfynol. Byddai’r adlewyrchiad mewn ffenestri neu sbectol haul o machlud haul neu eclipse solar yn enghraifft berffaith o graffig symudol sy’n helpu i symud stori yn ei blaen.
Mewn ffilm dan arweiniad cyfweliad mae’n bwysig bod y cyfweleion yn cael credyd ar y sgrin er mwyn i’r gynulleidfa roi awdurdod a sylwedd i’r geiriau sy’n cael eu siarad. Rhaid i’r ffordd y mae’r teitlau ar y sgrin yn ymddangos ac yn gadael y sgrîn fod yn gynnil ac nid ydynt yn tynnu sylw o’r neges a roddir.