Cynhyrchu Fideo Hyrwyddo

Hyrwyddo | Ymgysylltu | Cyswllt

Mae hyrwyddo cynnyrch neu wasanaeth mewn marchnad orlawn yn anodd.

Gall fideo hyrwyddo gysylltu yn emosiynol â gwsmeriaid potensial. Gall ddangos iddynt beth sy’n eithriadol am yr hyn rydych chi’n ei gynnig i’r byd.

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yn deall sut i wneud fideos hyrwyddo sy’n cyrraedd eich cynulleidfa darged. Ond yn fwy na hynny, rydym yn deall bod angen i chi deilwra’ch neges fel ei fod yn siarad â’r bobl iawn ar yr adeg gywir.

Ydych chi’n targedu cynulleidfa sy’n gwybod beth maen nhw ei eisiau ac yn chwilio am y darparwr gorau? Wel, gallwn ni eich helpu i wneud fideo hyrwyddo manwl sy’n esbonio pam eich cynnyrch yw’r gorau yn y farchnad.

Neu efallai bod gennych gynnyrch newydd ac mae angen i chi godi ei broffil? Gallwn ni helpu trwy greu ffilmiau byr am flwyddyn ar gyfer Cyfryngau cymdeithasol fel y gallwch chi ddechrau adeiladu’ch brand.

Gwneud eich fideo yw'r cychwyn cyntaf

Cynhyrchu fideo hyrwyddo yw ddechrau’r daith – unwaith y bydd eich fideo wedi’i gwblhau, gall Cyfryngau Digidol Tantrwm eich helpu i gael ei weld.

Rydym yn gweithio gydag asiantaethau brandio ac asiantaethau marchnata digidol i gael eich fideo ar fwydydd cyfryngau cymdeithasol y bobl iawn ar yr adeg iawn.

Prifysgolion sy’n arwain y byd yn edrych i recriwtio talent gorau’r byd i elusennau lleol sydd am wella bywydau pobl a gwasanaethau cyhoeddus trwy ddenu defnyddwyr newydd, mae Tantrwm Digital Media wedi bod yn hapus i helpu.

Rydym yn chwaraewyr tîm

Mae fideo hyrwyddo yn rhan o strategaeth hyrwyddo ehangach sy’n cynnwys marchnata cymdeithasol, print a digidol.

Rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o dîm ac rydym wedi cydweithio â nifer o gwmnïau gwych sy’n ategu’r hyn a wnawn.

Felly, os ydych chi am i ni ddod yn rhan o’ch tîm presennol neu os oes angen help arnoch chi, rydyn ni wrth ein bodd i helpu.

Tantrwm-Digital-Live-Event-Video-Production-Cardiff-Wales-Bristol-Reading-London-02
Scroll to Top
Skip to content