Dylunio Graffeg

Cyfathrebu trwy ddylunio

Yn greadigol dechnegol

Nid yw gallu codi pensil yn golygu eich bod yn ddarlunydd neu’n bensaer, nid yw gwybod sut i drochi brwsh paent yn eich gwneud chi’n artist, ac nid yw gwlychu’ch dwylo a gofalu am glai yn eich gwneud chi’n Patrick Swayze!

Mae talent gynhenid, sgiliau technegol, llygad hyfforddedig, blynyddoedd o brofiad neu ffresni ieuenctid, y gallu i gyfathrebu, gwybod pryd i herio’r norm, a deall pryd i werthfawrogi confensiwn yn rhai o’r nodweddion rydyn ni’n edrych amdanyn nhw yn ein tîm creadigol.

Mae ein profiad creadigol a’n tîm yn croesi llawer o ddulliau, technegau ac arddulliau cyfathrebu, genres creadigol, cyfryngau, llwyfannau a rhai datrysiadau technolegol iawn. Mae dealltwriaeth Tantrwm o bwysigrwydd teilyngdod artistig ynghyd â dealltwriaeth ddofn o’r technolegau sydd ar waith ym myd cyfathrebu yn golygu ein bod mewn sefyllfa dda i’ch helpu.

Yn Tantrwm rydym yn trawsnewid canfyddiadau brand trwy gyfuno ymchwil, strategaeth a set sgiliau creadigol cynhwysfawr i sicrhau’r llwyddiant y mae ein cleientiaid ei eisiau. Boed yn fasnachol, ymwybyddiaeth neu ymgysylltu cyhoeddus, rydym yn darparu popeth o frandio i farchnata, darlunio ac animeiddio i gysylltu â’ch cynulleidfa.

Brandio. Graffeg symud. Darlun.

Tantrwm-new-2023-digial-video-events-catering-pop-corn-2

Tîm talentog gyda dros 20 mlynedd o brofiad

Gall dylunwyr graffig strancio mewnol helpu gyda’ch taith greadigol gyfan o’r adeg y cenhedlu’r syniad hyd at gyflawni’r prosiect. Mae ein tîm talentog yn cydweithio i ddefnyddio sgiliau a galluoedd pawb sy’n golygu bod prosiectau’n cael eu cyflwyno ar amser ac o fewn y gyllideb.

Scroll to Top
Skip to content