Cerbyd cynhyrchu symudol

Dal Llygaid | Sefydlu Cyflym

Ar ôl blynyddoedd o ffrydio byw a darparu cefnogaeth i ddigwyddiadau, datblygodd Cyfryngau digidol Tantrw ein ‘Cerbyd Cynhyrchu Symudol’ ein hunain. Mae’r Cerbyd yn dyblu fel ardal gyfweliad neu ystafell reoli cynhyrchu a gellir ei brandio yn eich ffilmiau eich hun er mwyn sicrhau’r effaith weledol fwyaf.

Dychmygwch eich bod wedi ein comisiynu i ddal Pops Vox mewn cymunedau ar draws eich rhanbarth. Rydym yn cyrraedd ardaloedd dynodedig gyda’r cerbyd cynhyrchu ac yn cynnal cyfweliadau yn y tu mewn cyfforddus, yn debyg i ystafell ddyddiadur ‘Big Brother’, neu stiwdio teledu fach.

Cyfryngau-digidol-Tantrwm-Cwmni-cynhyrchu-fideo-pop-vox-Caerdydd-Llundain-Cymru-Stiwdio-symudol

Yn dod â chynhyrchiad digwyddiadau byw i'r lleoliadau lleiaf

Mae defnyddio ein Cerbyd cynhyrchu symudol fel ystafell reoli yn ein galluogi i ymgymryd â chymysgedd gweledigaeth aml-gamerâu uchel a ffrydiau byw o’r lleoliadau lleiaf neu’r lleoliadau mwyaf anghysbell. Gallai hyn fod o gyfres gynadledda gwesty lletchwith (fel enghraifft ddiweddar ar gyfer sioeau Llywodraeth Cymru) neu o ‘Opera House’ heb le i gartrefi’r staff cynhyrchu neu’r pecyn (Grange Festival 2018).

Rydyn ni’n rigio’r cerbyd gyda’r caledwedd a’r golau angenrheidiol ac yna’n dod â’n generadur ein hunain os oes angen. Mae hyn yn golygu ein bod ni’n creu llai o effaith ar leoliad a’r bobl sy’n mynychu, gan greu amgylchedd gwaith mwy ffafriol gyda llai o drawiadau ar gyfer eich gwesteion.

Os ydych chi’n cynnal ymgynghoriad cyhoeddus, cynnal digwyddiad yn rhywle anghysbell, ffilmio lle mae gofod yn broblem neu os oes gennych broblemau mynediad i’n tîm technegol, yna siaradwch â Andrew neu Chris am y gerbyd cynhyrchu symudol Cyfryngau Digidol Tantrwm.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content