Cwrdd ein cleientiaid

Corfforaethol | Llywodraeth | Y trydydd sector

Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm wedi bod yn fraint gweithio gyda gweledigaethwyr, breuddwydwyr, a gwneuthurwyr ledled Ewrop a gobeithiwn bod ychydig o’r hud sy’n eu gwneud yn disgleirio wedi rhwbio ban ar ni. Rydym yn dal i ysgwyd ein hunain weithiau wrth wynebu rhai o wyddonwyr, pobl chwareon a phobl enwog sydd wedi’u gosod o flaen ein lensys. Ond yr hud go iawn yw pan fyddwch chi’n ei ddisgwyliaf. O aelod cymunedol ymroddedig, athro, myfyriwr, efallai rhywun sydd wedi rhoi popeth i geisio perffeithrwydd neu oherwydd mai dyna’r peth iawn i’w wneud.

Isod mae rhai o’r enwau y gallwn sôn amdanynt ac maent yn falch o weithio ochr yn ochr â:

Cyfryngau-Creadigol-Tantrwm-Cynhyrchu-fideo-byw-ymddiriedolaethCenedlaethol

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Castell Powis | Castell Penrhyn

Mae treftadaeth anhygoel y DU yn un o’i atyniadau cryfaf i dwristiaid. Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw gwarchodwyr rhai o’r safleoedd naturiol ac adeiladau mwyaf anhygoel yn y wlad. Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm wedi gweithio gyda nhw i greu fideos syfrdanol sy’n adrodd hanes rhai o’r safleoedd hyn.

Coleg Imperial Llundain

Creadigol | Byw | Ffotograffiaeth

Bod yn un o’r ysgolion gwyddoniaeth blaenllaw yn y byd yn golygu nad oes unrhyw diwedd i’r straeon anhygoel sy’n dod allan o’r brifysgol hon. Rydym wedi gweithio gyda nhw i greu ffilmiau sy’n arddangos rhai o’r ymchwil anhygoel sy’n digwydd a’r cyfleusterau anhygoel sy’n ei gwneud yn bosibl.

Cyfryngau-Creadigol-Tantrwm-Cynhyrchu-fideo-byw-colegImperialLlundain
Cyfryngau-Creadigol-Tantrwm-Cynhyrchu-fideo-byw-LlyfrgellGenedlaethol

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Gwobrau | Animeiddio | Creadigol | Byw

Yn fwy na dim ond llyfrgell, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru hefyd yn oriel ac amgueddfa, sy’n ymroddedig i ddiwylliant a threftadaeth Cymru. Rydym wedi gweithio ar brosiectau gyda nhw sy’n archwilio hanes cymdeithasol Cymru trwy’r mapiau degwm a grëwyd yn y 1800au yn ogystal â ffilmiau crafiedig a addasodd gerddi rhyfel fel rhan o’r canmlwyddiant ar gyfer y Rhyfel Byd Cyntaf.

Coleg Brenhinol Cerdd Llundain

Creadigol | Byw | Phd | Cyfweliadau

Yn gartref i rai o’r cerddorion ifanc mwyaf talentog yn y byd, mae’r RCM yn lle hudol i fod. Rydym wedi gweithio gyda nhw i greu ffilmiau sy’n dal eu hethos ac yn dangos bod e’n yw lle anhygoel i hyfforddi.

Cyfryngau-Creadigol-Tantrwm-Cynhyrchu-fideo-byw-RCM
Cyfryngau-Creadigol-Tantrwm-Cynhyrchu-fideo-byw-CyngorCelfyddydauCymru

Cyngor celfyddydau Cymru

Byw | Dwyieithog

Mae nifer fawr o brosiectau a sefydliadau anhygoel yn cael eu hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. O wyliau i fentrau celfyddydol cyfranogol, mae Cyfryngau digidol Tantrwm wedi gwneud ffilmiau sy’n dal hud y sector creadigol yng Nghymru.

BBC Cymru

Ffilmio | Golygu | Offer

Er bod y rhan fwyaf o’n gwaith yn cael ei ddangos ar-lein, rydym hefyd wedi gweithio ar nifer o brosiectau darlledu – yn fwyaf diweddar, roedd Cyfryngau Digidol Tantrwm yn gofalu am ôl-gynhyrchu ar ddogfennau’r BBC, ‘Border of Life and Death’ a gynhyrchwyd gan ein ffrindiau da yn ‘Small world’.

Cyfryngau-Creadigol-Tantrwm-Cynhyrchu-fideo-byw-BBCCymru
Cyfryngau-Creadigol-Tantrwm-Cynhyrchu-fideo-byw-CyngorPrydeinig

Cyngor Prydeinig

Byw | Sgriptio | Ar-lein | Cynulleidfaoedd mawr

O adnoddau iaith fideo i fwydo byw i fideo cyfryngau cymdeithasol, mae Cyfryngau Digidol Tantrwm wedi gweithio ar ystod eang o brosiectau gyda’r Cyngor Prydeinig. Mae cynhadledd IATEFL y mae’r Cyngor Prydeinig yn rhedeg yn flynyddol wedi denu niferoedd gwylio chwe ffigur yn rheolaidd.

Orchard

Byw | Ffotograffiaeth | Gweithdroadau cyflym | Brenhinol

Fel un o gwmnïau digwyddiadau mwyaf y DU, mae Orchard yn gwmni yr ydym wrth ein bodd yn cydweithio â hi. Mae gweithio gyda nhw wedi arwain at ni gyfarfod â phobl anhygoel, gan gynnwys tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru, tîm rygbi Cymru, Harry a Megan (y rhai brenhinol!), Gary Lineker a’r Black Eyed Peas.

Cyfryngau-Creadigol-Tantrwm-Cynhyrchu-fideo-byw-Orchard