Cynhyrchu fideo gwe

Sgwâr | HTML5 | H264/5

Gwneir fideo a’r we ar gyfer ei gilydd. Mae Cyfryngau Digidol Tantrwm yn creu cynnwys fideo wedi’i optimeiddio ar gyfer yr holl llwyfannau mawr ar-lein. Roeddem yn cyflwyno fideo ar y we yn hir cyn iPlayer y BBC ac yn gwneud pwynt o gadw’n gyfoes â’r tueddiadau a’r safonau sy’n ymddangos yn y fideo ar-lein.

Yn aml bydd prosiect yn golygu gwneud fersiynau lluosog o’r un ffilm ar gyfer llwyfannau cyflenwi ar-lein amrywiol. Gallai epig sgrin lled-dri o dri munud diweddi lan ar YouTube gyda chapsiynau caeedig yn ogystal â fersiynau sgwâr byrrach gydag isdeitlau ar gyfer sianeli cyfryngau cymdeithasol fel Instagram a Facebook .

Ochr yn ochr â’n profiad fel cynhyrchwyr fideo, rydym hefyd yn deall datblygiad gwe o ran integreiddio’ch fideo i’ch strategaeth ddigidol. Mae hyn yn golygu y gallwn gyflwyno’ch fideo yn y fformat cywir, yn eich helpu i benderfynu ar #hashtags a keywords i’w tagio ar gyfer pob platfform a chael y dadansoddiadau sydd eu hangen arnoch i fesur ei effaith a’i gyrraedd.

Rydym yn deall yr Plug-ins y mae angen ar gyfer eich WordPress neu gwefan Drupal a gall gynnal neu ddefnyddio gwefannau i ddosbarthu’ch fideo. Gall Cyfryngau Digidol Tantrwm helpu a gwneud eich bywyd yn haws pan ddaw i Fideo Gwe .

Darparu fideo ar y we am 2 ddegawd!

160 Gwefannau
WordPress yn unig ers 2010
16 mlynedd yn cyflwyno fideo gwe

Canolbwyntio ar eich neges nid y cyfrwng cyflwyno.

Byddant yn h.264 / 5 QuickTime neu fideo HTML5 Gall Cyfryngau Digidol Tantrwm eich helpu i lywio ochr dechnegol cynhyrchu fideo yn ogystal â chreu’r cynnwys cymhellol y mae angen i chi wneud sblash ar-lein.

Blaenoriaeth Cyfryngau Digidol Tantrwm yw tynnu’r dechnoleg i ffwrdd a’i helpu i ganolbwyntio a mwynhau’r broses greadigol, gan eich galluogi i ganolbwyntio ar y neges ac nid y cyfrwng.

Scroll to Top

Let's talk

Skip to content